7. märts 1996 kell 22:00

Ekspordiabi toetus pole mõeldud krediidina

Kui ekspordiabi komisjon on näiteks mais taotluse põhimõtteliselt aktsepteerinud, siis alles jaanuaris selgub, kas ja millises mahus toetust saab, lausus Streimann.

Streimanni sõnul aktsepteeris majandusministeeriumi juures tegutsev riikliku ekspordiabi komisjon mullu Standardi taotlust toetuse saamiseks, kuid toetus on seniajani kätte saamata.

Kord polnud maksekviitungid õiges järjekorras, tõi Streimann ühe näite põhjendustest, miks toetust pole välja makstud.

Ettevõtte käibevahendid on poole aasta jooksul ekspordiprogrammi suunatud ja kui lõpuks komisjon taotlust ei rahulda, on ettevõte raskustes, lisas ta.

Majandusministeeriumi väliskaubanduse osakonna talituse juhataja Harda Reedik vastas, et kuigi ekspordiabi taotlusi vaadatakse läbi kahes etapis, teeb komisjon juba taotluse aktsepteerimisel otsuse, kui suures mahus kellegi väljaminekuid toetatakse.

«Ettevõtja ei pea ootama sugugi näiteks reklaamikampaania lõppu, vaid võib juba tehtud kulutuste väljamaksmist taotleda ka kampaania vältel,» väitis Reedik. Ekspordiabi toetuse raames on ettevõtetel võimalik taotleda toetust kuni poolele kulutatud summast.

Ettevõtjale oleks abiks krediidina makstav ekspordiabi toetus, väitis Alo Streimann. «Kui selgub, et kulutused on väiksemad või ebaotstarbekad, jääb firma õlgadele võlakohustus,» väitis ta.

Harda Reediku sõnul peab Eesti arvestama teiste riikide ja rahvusvaheliste majandusorganisatsioonidega sõlmitud kokkuleppeid.

«Rahvusvaheliste põhimõtete järgi on toetus kaudne,» lisas Reedik.

Harda Reedik märkis, et toetada saab ettevõtteid, kes on suutelised minema välisturule. Põhimõte on selles, et kulutused teeb ettevõte ikka ise, riik ainult toetab, lausus Reedik.

Käesoleval aastal eraldati riigieelarvest ekspordiabi toetuseks 11,56 miljonit krooni, millest peaaegu kaheksa miljonit krooni kulub toetusteks ettevõtetele ja organisatsioonidele. Üle kolme miljoni krooni eraldati näituste korraldamiseks ja 600 000 krooni Eesti ekspordinõukogu toetamiseks.

Hetkel kuum