7. märts 1996 kell 22:00

Vene toll viib Eesti transpordi pankrotti

Eesti kohta on Vene toll koostanud erinevatel andmetel 200--250 transpordiettevõttest koosneva nn musta nimekirja. Sinna kuuluvate firmade autod piiril arestitakse ja pannakse kinnisesse parklasse, mille ööpäevane tasu on 1200 USA dollarit.

ASi Narva Autobaas direktori Nikolai Burdakovi sõnul on nimekirjas ilmselt kõik Eesti suuremad transpordiettevõtted. Narva autobaasi sajast autost teevad vedusid Venemaale pidevalt ligi 70 masinat. Praegu on Vene toll arestinud seitse firma sõidukit. «Kui asi niimoodi edasi läheb, tuleb firma likvideerida,» väitis Burdakov.

Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni (ERAA) TIR-karneti osakonna juhataja Lauri Lusti andmetel on 80 protsenti Eesti ettevõtete veomarsuutidest seotud Venemaaga. Kui olukord ei normaliseeru, võib Lusti sõnade kohaselt oodata veonduses suuremat transpordiettevõtete pankrotilainet. ERAA andmetel on Venemaa toll arestinud kokku üle 80 Eesti firmade veoki.

Narva tollipunkti ülema Sulev Halliku väitel veavad läbi ida tollipunkti Venemaale kaupu kokku 540 firmat.

Ivangorodi tollipunkti ülem Oleg Andrju?in kinnitas, et Venemaa tolli koostatud nn mustas nimekirjas on kõik Eesti suuremad transpordiettevõtted. Andrju?in põhjendas seda väitega, et Eesti vedajate tollidokumentidel on väga palju võltsitud pitsateid, millega kinnitatakse kauba lõplikku lahtitollimist.

Näiteks ASi Elstera veoauto peeti 1. märtsil kinni Läti-Vene piiril viitega lõplikult tollimata koormale, mis pärines möödunud aasta aprillist. Kuna tolliametnikud autojuhte asjaajamises ei tunnista, sõitis firma direktor Kalle Elster ise Venemaale Bõtalovo tollipunkti.

Eile Venemaalt tagasi jõudnud Elster kinnitas, et Venemaa toll suhtus kohale tõtanud firma direktorisse väga hästi ja hakkas asja kohe uurima. Päeva lõpuks selgus, et tegemist oli Venemaa sise- ja piiritolli omavahelise infosuluga ning firmale anti auto tagasi.

Elster tunnistas, et alternatiivne võimalus oli 1,5 miljonit krooni maksev Volvo veok välja lunastada tuhande USA dollari eest.

«Jääb mulje, et infot kustutakse Venemaa tollis arvutitest meelega, et oleks põhjust autosid arestida. Kuidas on võimalik, et puuduvad andmed aastataguse koorma lõpliku tollimise kohta,» arutles Elster.

Oleg Andrju?in möönis, et Venemaa tollil on tihti probleeme andmete edastamisega..

«Ilmselt on isemajandava Venemaa tolli eelarvesse tekkinud mõni suurem auk,» kommenteeris tolli tegevust Lauri Lusti. Venemaa tolli poolt arestitud autode hoidmistasu on täislastiga veoki puhul 1200 USA dollarit ja tühjadel masinatel sada dollarit ööpäev.

Pikaleveninud vaidluse korral ei ole autot enam parklast mõtet välja tuua, kuna hoiustamistasu ületab auto väärtuse, leidis Lusti. Parklasse jäetud auto müüb Venemaa toll maha.

Nikolai Burdakovi sõnul on kuulda olnud, et tollirikkumiste mitteavastamisel tasub masinate valvekulud Vene pool.

«Kuna auto arestimisel hakkab iga päev jooksma nagu taksomeeter, siis soovitan praegu Venemaale mitte sõita ja oodata, kuidas olukord lähinädalatel laheneb,» rääkis ERAA peasekretär Toivo Kuldkepp.

Lauri Lusti väitel on juba praegu seismas väga palju läbi Eesti veetavat Skandinaavia kaupa.

Seetõttu on ka Rootsi rahvusvaheliste vedajate assotsiatsioon teinud pöördumise oma transpordiministri poole.

Eesti teede- ja sideministeeriumi maanteeliiklusosakonna juhataja Lembit Kiviloo väitel tehakse Eesti-Vene piiril tekkinud probleemi lahendamiseks tihedat koostööd tolliameti ja välisministeeriumiga.

Välisministeerium on lubanud Kiviloo väitel ettevalmistada noodid ja kohtumised Eesti ja Vene saatkondade esindajate vahel.

Välisministeeriumi nõunik Ago Tiiman keeldus eile kommentaaridest, põhjendades seda info vaegusega.

«Me pole veel saanud ühendust asja uurima saadetud Peterburi asekonsuliga,» lausus ta.

Hetkel kuum