10. märts 1996 kell 22:00

Kinnisvaraturg tähistab esimest juubelit

Eesti kinnisvaraturg on viis aastat vana. Loomulikult võib pikalt vaielda, millist hetke ajas nimelt sünnipäevaks pidada, kuid umbkaudu nii vana on kapitalistlik kinnisvaraäri täna. Kui lapse jaoks peetakse olulisemaks kolme esimest eluaastat, siis areneva ettevõtluse puhul ei ole see veel periood, mis lubaks kokkuvõtteid teha või üldistada. On ju asjaõigusseaduse tähenduses kinnisvara turul veel ülivähe.

1995. aasta 16 616 tehingust oli riigi statistikaameti andmetel vaid 645 kinnisvara võõrandamised. See annab tunnistust, et omandireform pehmelt öeldes venib. Hädaldamine riigi saamatuse üle omandiprobleemide lahendamisel ei vii äri edasi. Tehtavate tehingute arv ja paljud majandusnäitajad on need faktid, mis siiski lubavad rääkida Eesti jälgitavast kinnisvaraturust ning baasmaterjali ebakindlusele vaatamata harrastada teatavat statistikat.

Kinnisvaraturg ei ole tänapäeva spetsialiseeruvas maailmas ning Euroopasse pürgivas Eestiski enam pelgalt koht, kus ostja ja müüja kohtuvad. Järjest olulisemaks muutub kolmanda osapoole -- kinnisvaraspetsialisti roll.

Nii nagu nõukogudeaegne sukasäärerahandus on paari aastaga arenenud Eesti panganduseks, on praegu analoogsed protsessid toimumas kinnisvaraturul.

Kindlasti ei hakka eestlane ameeriklase kombel keskmiselt seitse korda elu jooksul elamispinda vahetama, kuid muutused on vältimatud. Nõudlus uue elamispinna järele saab kinnisvaraturu vedavaks jõuks.

Püüd mõista ja mõtestada turul toimuvat ning suunata selle arengut on viinud järgmise loogilise sammuni -- oma liidu moodustamiseni. Eesti kinnisvarafirmade liit (EKFL) alustas oma tegevust 10. märtsil 1994 ning ühendab tänaseks 15 tuntud kinnisvarategevusega seotud ettevõtet, keda võib möönduseta pidada ka turuliidriteks. Tavakodanik kipub arvama, et kinnisvara saab ainult vahendada, kuid see on ainult üks osa tegevussuundadest, millega liikmesfirmad hõivatud on. Põhikirjaliselt ühendab EKFL kinnisvara vahenduse, arenduse, haldamise ja konsultatsioonidega tegele vaid juriidilisi isikuid.

Oma tegevuses lähtuvad liikmed ausa ja eetilise äri tõekspidamisest, libamaaklerite ja kiire vaheltkasu hankijate kuulumine liitu on välistatud suhteliselt rangete reeglitega. Liikmeks astumise eeldus on kahe liikme soovitus ning avalik tegutsemine Eesti turul vähemalt ühe aasta jooksul. EKFL ei ole «eluaegne organisatsioon» -- reeglite rikkumine ja liikmetele mittekohane tegevus võivad viia ka liikmeskonnast kustutamiseni.

Kuni Eestis puudub maaklerilitsents, on EKFLi liikmeksolek ehk mingisuguseks tunnusmärgiks selle kohta, milliselt positsioonilt firma oma äritegevust arendab ja kliendi jaoks kindlasti sellest, kas firmat saab usaldada. Loomulikult ei ole EKFL ainult loosungorganisatsioon, mis enese kiitmisega tegeleb. Organisatsiooni moodustamise põhjused on loogilised ja samad, mis kehtivad enamjao ettevõtjate või kindla eluala esindajate liitude suhtes. Tarvidus korrastada turgu, tõsta ausse eetiline äri, suunata turu arengut ning tagada aus konkurents kõigi osalejate vahel on vast esimesed, mis meelde tulevad.

Liikmetele pakub EKFL lisaks mitmesuguseid võimalusi osaleda Eesti turu arendamisel ning läbi aktiivse kaasalöömise ühistegevuse headest külgedest isegi osa saada. Nimetada võiks töögruppe, mis praeguseks loodud: seadusloome, head tavad, infovahetus ning koolitus.

Praegu 15 firmat hõlmav liit plaanib käesoleval aastal laieneda ning koondada endasse perspektiivis enamuse kinnisvarategevusega seotud firmadest.

Kuigi kõrvalseisjale võib EKFL tunduda katsena turgu monopoliseerida või hakata mitteliikmetele kitsendusi tegema, ei ole see kindlasti nii. Liikmed on deklareerinud ühena oma põhieesmärkidest «luua kõigile turul osalejatele võrdsed tingimused ausaks konkurentsiks» ning sellest peaksid võitma nii konkurendid kui kliendid, kellele peaks kuuluma ju maaklerite esmane tähelepanu ja hool.

Et see täna nii ei ole, tunnistab fakt, et inimesed eelistavad oma kinnisvaratehinguid teostada ilma maaklerite abita.

Kindlasti ei saa usaldust pälvida ainult deklareerides oma kõrgeid oskusi ning lubades inimesi nende kinnisvaramuredes aidata. Need sõnad alles tuleb sisuga täita ning EKFL on selle suuna üks pioneere.

Hetkel kuum