11. märts 1996 kell 22:00

Veterinaarameti juht vabastati ametist

Veterinaarameti peadirektori Matti Nautrase vabastamist 28.veebruaril põhjendas Tupits suurte probleemidega, mis on tekkinud Eesti veterinaarsüsteemis, ning sellekohase seadusandluse kooskõllaviimisega ELi nõuetega.

«Midagi kohutavat Matti Nautrase lahkumises ei ole,» lausus Tupits. «Nautras on kahtlemata hea spetsialist ning kindlasti töötab ta veterinaarsüsteemis edaspidigi.»

Matti Nautras on varem Äripäevale öelnud, et tema ja põllumajandusministri vahelised lahkhelid on tingitud ministri soovist saavutada liigset järelevalvet veterinaarameti töö üle.

Ilmar Tupits möönis, et põllumajandusministeerium kui veterinaarsüsteemi ideoloogia kandja peab selle ameti töös esmatähtsaks asjakohase seadustiku väljatöötamist ning veterinaarlaborite rajamist.

Samuti tuleks veterinaarametil senisest suuremat tähelepanu pöörata Euroopa Liidu nõuete ning põhimõtete selgitamisele kohalike toormetootjate hulgas, lausus Tupits.

Ta lisas, et Nautrase juhitud ametkonna tööd tuleks tõhustada ning veterinaarkontrolli rangemaks muuta.

Eesti lihaliidu tegevdirektor Ants Erg tõdes, et praegu puudub Eestil üleüldine veterinaarsüsteem, mida EL tunnustaks.

Ergi sõnul on senises veterinaarameti töös märgata kõrvalekallet ELi põhimõtetest. «Ma ei tahaks veterinaarameti tööd kommenteerida enne, kui tuleb uus juht,» lausus ta. Ilmar Tupitsa väitel võetakse uus peadirektor tööle avaliku konkursi alusel ning konkreetsete muudatuste elluviimine sõltub juba temast.

Hetkel kuum