14. märts 1996 kell 22:00

Conestoni 10 miljonit krooni haihtus lihtsalt õhku

Sotsiaalpangalt, kelle algatusel pankrot välja kuulutati, sai Coneston, tuntud ka Konestoni nime all, laenu kahel korral: juulis 1992 1,5 miljonit krooni relvakaupluse avamiseks ja juunis 1993 2,6 miljonit krooni toiduainete ja tööstuskaupade importimiseks. Neist viimane anti Conestonile samal päeval, kui tuli laenutaotlus.

Tagatisi firmal polnud peale Sotsiaalpanga aktsiate üle 240 000 krooni eest, mis maksid pärast panga kokkuvarisemist ja aktsiate ümberhindamist 2 senti.

Juulis 1994 esitas Sotsiaalpank Tallinna linnakohtule taotluse algatada Conestoni pankrotimenetlus. Sama aasta novembris arestiti Conestoni kontod. Sotsiaalpangas oli kontojääk 15 krooni ja 16 senti, Nowe Pangas 1 sent ja 3 miljonit Ukraina karbovanetsit (umbes 15 dollarit), muudes pankades Conestonil kontot ei olnud.

Detsembris 1994 kuulutas linnakohus Sotsiaalpanga taotlusel välja ASi Coneston KM pankroti.

Pankrotihaldur Toomas Sinivee aruandest nähtub, et Conestoni vara osutus olematuks. Conestoni osalust ASis M-E Kar, kus tal kirjade järgi pidi olema 400 000 krooni ulatuses aktsiaid, ei õnnestunud tõestada. Pealegi oli seegi firma tegevuse lõpetanud.

Conestoni raamatupidamise dokumendid kadusid pärast väidetavat vargust. Conestoni president Juri Labkovski ja finantsdirektor Julius Gertsman olid Eestist lahkunud.

Conestoni vara hulka kuulunud aegunud spordijalatsid, vananenud raamatud ja pruugitud mööbel õnnestus pankrotihalduril maha müüa 50 000 krooni eest, mis läks pankrotikuludeks.

AS Coneston KM asutati 1991. aastal aktsiakapitaliga 8 miljonit rubla ehk 800 000 krooni. Firma tegutses Tallinnas aadressil Toompuiestee 3, kus praegu asub kaitsepolitsei.

Conestoni suuraktsionärid, algselt Conestoni asepresident Aleksandr Rubis ja Nikolai ?arov kuulusid ühtaegu ka Sotsiaalpanga nõukogusse.

Detsembris 1993, mil aktsionäridele oli saanud selgeks Conestoni maksujõuetus, väljusid aktsiaseltsist kõik põhiaktsionärid, kellele Coneston jäi aktsiate eest võlgu enam kui 800 000 krooni. Uuteks aktsionärideks said riiulifirmad SCT, GSCT, LSCT ja STSP, kellel jäigi aktsiate eest tasumata.

Hetkel kuum