14. märts 1996 kell 22:00

Lihatöösturid reformivad

Adavere lihatööstuse tegevdirektor Harri Nukke lausus, et lihatööstused jõudsid kokkuleppele selles, et ühistegevuse koordineerimiseks on vaja lihaliidu olemasolu. Liidu ülesannetena soovisid kombinaadid näha ühist eksporti, töötajate kompetentsuse tõstmist koostöös teiste riikide erialaliitudega, kontaktide leidmist pankadega lihatootmise kui tööstusharu arendamiseks (uuringud, projektid) ning lihatöötlemise laiemat propageerimist.

«Kui kokkulepitud tegevussuundadest ka kinni peetakse, siis on Adavere lihatööstus liikmemaksu näol teinud tulusama investeeringu, kui raha deposiithoiusel hoides,» ütles Nukke.

Lihaliidu juhatuse esimees Peeter Maspanov märkis, et tema ettekujutuse kohaselt tuleks tööstusel luua ühine ekspordiorganisatsioon, kelle esmane ülesanne on idaturgude vallutamine.

Kuna mitmed lihatöösturid ei ole rahul praeguse liidu tegevdirektori Ants Ergi tööga, valib liit endale ka uue tegevjuhi. Harri Nukke sõnul tehakse sellekohane ettepanek 3--4 inimesele, kellest üks on ka Ants Erg.

1996. a eelarvet pole lihaliidus veel vastu võetud, praegu kuulub liitu 11 firmat.

Hetkel kuum