14. märts 1996 kell 22:00

Venemaa vähendab nafta ekspordi tariife

Soovides vältida eelarvetulude vähenemist, kehtestatakse selle asemel 55 000 rubla (135 krooni) suurune aktsiisimaks ühe tonni nafta kohta ning suurendatakse nafta transportimise tariife keskmiselt 73 protsenti, mis lisab ühele naftatonnile veel keskmiselt 54 000 rubla (133 krooni).

Täielikult kavatseb Venemaa naftaeksporditariifid tühistada alates 1. juulist.

Nimetatud abinõud olid rahvusvahelise valuutafondi (IMF) üheks Venemaale esitatud põhinõudeks 10,2 miljardi dollari suuruse laenutagatise andmisel aastaiks 1996--1998.

Eeldatavasti tehakse 15. märtsil teatavaks Venemaa valitsuse ja keskpanga ühine eksporditariifide kaotamise avaldus, milles nähakse ühtlasi ette abinõud eelarvelaekumiste jätkuvaks kindlustamiseks.

Eksporditariifide tühistamisel jääks Venemaa eelarvesse laekumata 8,2 triljonit rubla. BIZNES-TASS-ETA

Hetkel kuum