20. märts 1996 kell 22:00

Eesti maksebilansi seis on hea

Maksebilanss on küllalt heade tulemustega ja muutused selles on progressiivsed, ütles Eesti Panga maksebilansi osakonna juhataja Vallot Neumann. Bilansi seis ei näita ohtu ei välis- ega sisemajandusele, lisas ta.

Neumanni sõnul oli jooksevkonto suure defitsiidi põhjus väliskaubanduse 7,9 miljardi kroonini kasvanud negatiivne saldo.

«Kaubavahetuse puudujäägi 1,7kordne suurenemine oli võrreldes 1994. a tingitud sellest, et kaupade import kasvas ekspordist eelmisel aastal kiiremini,» ütles Eesti Panga maksebilansi osakonna juhataja asetäitja Reet Kirt. Tema sõnul suurendasid importi mitme väiksema osakaaluga kaubagrupid, nagu puit ja paber ning metallitooted. «Suhteliselt suure väliskaubanduse defitsiidi põhjustasid impordi osas sellised kaubagrupid nagu masinad ja seadmed, keemiakaubad ja garderoobikaubad.»

«Ekspordi osas vähenes toidukaupade väljavedu ligi kaheksa protsenti, mis näitas langust ka 1994. aastal,» ütles Kirt. «See oli tingitud peamiselt Venemaa kehtestatud imporditariifide jõustumisest,» lisas ta.

Vallot Neumanni sõnul mängis teenuste bilansi positiivse saldo tõusus oluliselt rolli turismi tormiline areng. Oluliseks tuleb pidada ka reservide ligi kolmekordset kasvu 1,2miljardilisele tasemele.

Eesti Panga eksperdid toovad positiivsena esile ka Eesti jätkuvalt kõrget otseinvesteeringute taset -- 1995. aastal 2321 mln krooni ja 1994. aastal 1789,4 mln krooni.

«Kui me arvestame otseinvesteeringute taset ühe inimese kohta, siis me oleme vaieldamatult Ida- ja Kesk-Euroopa riikide hulgas liidrikohal,» rääkis Neumann. «Me oleme osanud hoida ettevaatlikku laenamispoliitikat, valitsussektori garantiiga võetud laenud ei ole väga oluliselt kasvanud ning selle laenu koormus Eesti majandusele ei ole väga suur.»

Tulude bilanss muutus Neumanni sõnul erinevalt varasematest aastatest positiivseks, mis oli tingitud eelkõige portfellinvesteeringutest ja pankade muudelt investeeringutelt saadud tulude kasvust.

Prognoosides Eesti maksebilansi käitumist sel aastal, säilitas Neumann optimismi. Kuigi näiteks teenuste bilansis on ohtlik Soome ühepäevareisijate suur osakaal välisturistide hulgas, leidis Neumann, et maksebilansi üldbilanss jääb positiivseks.

«Julgen kindlalt prognoosida väliskaubandusdefitsiidi jätkuvat kasvu,» rääkis Neumann. «Kuid seda katab kapitali-finantskonto ülejääk.» ÄP

Hetkel kuum