20. märts 1996 kell 22:00

Kas Eestis peaks arendama kaitsetööstust?

Päris kindlasti võiks Ees-tis olla relvatööstus. Usun, et saaksime hästi hakkama laskemoona tootmisega, sest reaalsed võimalused selleks on praegu olemas.

Teatava arengu järel suudaksime kindlasti valmistada arvestatavaid käsitulirelvi nii oma vajadusteks kui väljapoole müügiks.

Loomulikult võiksime kooperatsioonis mingisuguste suuremate ja võimsamate firmadega tegelda kõrgtehnoloogia valdkonda jäävate asjadega. Õnneks pole veel mitte kõik haritud inimesed Eestist jalga lasknud ja nende ning endiste katsetehastega võiks midagi sellist teha.

Militaarse suunitlusega toodangut on raske turustada, aga kui seda teha koostöös ja kasutada julgelt koostööpartneri firmamärki, siis polegi see võimatu.

Hea näide on meil valmistatud ja piirivalves kasutusel olev militaaralus Pikker, mille hinna ja kvaliteedi suhe on osutunud väga atraktiivseks ka mitmetele välisostjatele. Ainult et nüüd on tehasega erastamise tõttu väga segased lood ja on kahtlane, kas seal õnnestub tootmist jätkata või jooksevad olemasolevad spetsialistidki laiali.

Eestis võiks kaitse- ja rel-vatööstus hõlmata teatud relvade remonti, nende teenindamist ja lihtsamate abivahendite, nagu näiteks märklaudade, tootmist. Ma ei näe, et võiksime praegu hakata oma sõjaväe tarbeks relvi tootma.

Meie ettevõttel igatahes otseseid plaane mingisuguse relva tootmiseks ei ole, aga mõningate teenuste pakkumisele mehaanika ja sidetehnika osas oleme me mõelnud küll.

Puhtalt enda tarbeks relvastust ja muud sõjaotstarbelist varustust toota pole Eestis võimalik, kuna see ei tasu majanduslikult ära. Meie sõjavägi on ju nii väike, ainult mõnituhat meest, ja sellisel juhul on neile varustust otstarbekam osta ilmselt väljastpoolt.

Igasuguse sõjalise otstarbega toodangu tegemine tasuks ära siis, kui kõne alla tuleks näiteks Baltimaade vahel koostööleping, millega oleks vastavad valdkonnad ära jagatud.

Eestist väljapoole on väga raske militaarset toodangut müüa. Müügikanalid on tihedalt kinni, nendesse on väga keeruline sisse minna.

Praegu ei näe ma praktiliselt mingeid võimalusi välisturul relvaäriga kuidagi läbi lüüa.

Hetkel kuum