20. märts 1996 kell 22:00

Saksamaa on huvitatud uue Hansa liidu loomisest

Skandinaaviamaade majanduskasv ning Poola ja Balti riikide tempokad majandusreformid avaldavad muljet ning Saksamaa näeb tänapäevases Hansa liidus Vahemere piirkonnaga võrdväärset majanduslikku jõudu.

Boltenhageni kohtumisel olid päevakorras Euroopa valuutaliidu (EMU) loomise, eelarvereformi, tööhõivepoliitika ja Euroopa Liidu finantseerimise ümberkorraldamisega seotud küsimused.

Kohtumisest osavõtjad nentisid objektiivsete, mõõdetavate kriteeriumide vajalikkust EMU liikmete jaoks ning Maastrichti kokkuleppe tingimuste range järgimise vajalikkust, avaldamata mingit kahtlust ajakava suhtes, mille järgi valuutaliit saab teoks 1999. aasta jaanuaris.

Waigeli sõnul toetasid Skandinaaviamaad tema välja pakutud nn stabiilsuse pakti, mis sisaldab veelgi rangemaid ettekirjutusi riikide rahaasjade reguleerimiseks, et Eurot inflatsiooni eest kaitsta. Samuti on vaja uut Euroopa valuutavahetuskursi mehhanismi, mis reguleeriks EMU riikide ning liitu mitte kuuluvate maade valuutasuhteid.

Waigeli sõnul on Saksamaal mõndagi õppida Skandinaaviamaade eelarvepoliitikast ja paindlikust tööpoliitikast, mis on võimaldanud vähendada eelarvedefitsiiti, stimuleerides samal ajal majanduskasvu ning ohjeldades inflatsiooni.

Euroopa Liidu finantseerimise reformimisest kõneldes väljendas Theo Waigel Saksamaa soovimatust jätkuvalt liidu kulutustest lõviosa katta.

1999. a reformi, mis on liidu laienemise üks eeltingimusi, ühe osana kavandatakse subsiidiumide vähendamist ning ulatuslikumat laenude kasutamist. Samuti tuleb liidu liikmesriikidel edaspidi ühiskoormast suuremat osa kanda.

Veel arutati kohtumisel piirkonna endiste sotsialismimaade majandusreforme. Waigel avaldas lootust, et 1994. aastal Euroopa Liidu Esseni tippkohtumisel alanud «strukturaalne dialoog» Ida-Euroopa riikidega edaspidi intensiivistub. REUTER-ETA

Hetkel kuum