20. märts 1996 kell 22:00

Tartoil on endiselt 40 miljonit krooni võlgu

Tartoili tegevdirektor Mart Mandel kinnitab tänini, et Tartoil ei ole 400 mln rubla ehk 40 mln krooni näinud ning et neil pole niipalju raha kunagi olnudki.

Summa on tõepoolest aukartustäratav, eriti 1992. aasta kontekstis. 400 miljonit on vaid ühe suurusjärgu võrra väiksem 2,2 miljardist rublast, mis koguti rahareformi käigus kõigilt Eesti juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt.

Eesti Pank kandis 400 miljonit rubla ettemaksuna otse Moskva linnavalitsuse munitsipaalfirma Russit? arvele, nagu 1. septembril 1992 Tartoil ja Russit? kokku leppisidki, muutes sellega nädal varem tehtud kokkulepet, mis nägi ette raha kandmise akreditiivile. Allakirjutatud protokollist ilmneb, et Mandelil oli masuuti tarniva Russit?i peadirektorile ette näidata maksekorralduse koopia. Üsna uskumatuna tunduvad Mart Mandeli väited selle kohta, et hoopis mingi muu lepingu kohaselt hakkas Russit? 1992. aasta oktoobris Tartoilile kütust tarnima. Pealegi veel tasuta, nagu väidab Mandel.

Vaevalt, et ühelgi teisel Venemaaga äri ajanud firmal on selline kogemus, kus 200 000 dollari eest kaupa saadakse tasumistähtajaga 4 aastat, mille jooksul rubla on enam kui 13 korda odavamaks muutunud.

1992. aasta jõulude eel palus Tartoil 24. augusti lepingu täitmisest järelejäänud summa tagastada dollarites, kinnitades sellega, et osa kütust oli Tartoil Russit?ilt just sellesama vaieldava lepingu raames kätte saanud.

Ka Tartoili juhatuse esimees Kari Lamp kinnitas detsembris 1992, et Russit? on 400 miljonit rubla kätte saanud.

Selleks ajaks oli ka selge, et Russit?iga sõlmitud kütusetarne leping tähendas Tartoili jaoks krahhi. Esialgselt kokkulepitud hindadest ütles Russit? lahti, mida kinnitab 5. oktoobril sõlmitud uus hinnalepe.

Olukorrast otsustati välja rabelda tõe pähe pakutud hädavalega, et Tartoil polevat 400 miljoni rubla jõudmisest Russit?i käsutusse teadlik. Hakati viitama 24. augusti lepingule, kus on kirjas, et raha pidi Russit?ini jõudma läbi akreditiivi, mida tõepoolest ei avatud.

Kriminaalseks muudab asja see, et Mandeli asetäitja Oks võttis Russit?ilt sularahas vastu 50 000 dollarit, mis Tartoili raamatupidamises ei kajastu. Ka tuuakse mängu olematu Vestar-Tsentrum, kellega Russit? olevat 21. augustil lepingu sõlminud.

Üks hüpoteetiline põhjendus sellele võiks olla spekulatiivne väide, et on veel üks seni teadmata kokkulepe, mille kohaselt Tartoil müüs Russit?iga 21. augustil sõlmitud kokkuleppest tulenevad kohustused ja õigused olematule Vestarile, et seaduse silmis puhtaks jääda.

Kogu suhtumist väljendab ilmekalt Mart Mandeli nädalatagune kinnitus: «Ja isegi, kui me oleksime selle raha saanud, pole Tartoilil suurt midagi hinge taga. Ei saa ju poolt Tartumaad Eesti Panga omandiks kuulutada.»

Hetkel kuum