21. märts 1996 kell 22:00

Kas KGBlaste nimekirja avalikustamine on vajalik?

On küll. Tulevad ava-likuks inimesed, kes on küll KGBga koostööd teinud, kuid soovivad oma kunagist tegevust varjata. Riik ootab inimeselt teatud patukahetsust. Nii on asjal olemas moraalne moment. Inimene peab oma aususes selgusele jõudma. Kahetsusväärne on muidugi see, kui nimekirjas ilmub ekslikult mõne inimese nimi, kellel KGBga tegelikult mingit pistmist pole olnud. Samavõrd halb on, kui üks, kes koostööd tegi, avalikustatakse, teine aga mitte. Kuna Eestis pole täiuslikke KGB arhiive, siis osa agente kindlasti pääseb avalikustamisest.

KGBga seostatud inimese kaudu jääb mingi märk külge ka tema lähedastele. See on valus probleem ka teistes Ida-Euroopa riikides. Kui aga avalikustamise teed on juba kord mindud, siis tuleb paratamatult arvestada ka kaasnähtustega.

Võimalik on kasutada ka Saksamaa kogemust, kus agentide nimesid ei avalikustatud, kuid inimesed lasti ligi arhiivimaterjalidele. Ühegi lahendusvariandi puhul pole tagatud see, et tõde sajaprotsendiliselt päevavalgele tuleb.

See ei too endaga midagi positiivset kaasa. Pigem pingestab olukorda. Avaldamine võib tulla kõne alla ainult siis, kui suudetakse sajaprotsendiliselt tõestada ühe või teise isiku olulist sidet KGBga. Kuid ma ei näe, et Eesti oludes oleks võimalik seda sajaprotsendiliselt teha. Järelikult on avalikustamine väga subjektiivne ja võib Eestis tuua kaasa tõsiseid siseprobleeme.

Pragmaatilise äriinimesena ei pooldaks mina ka Saksa teed, kus inimesed lasti julgeolekupolitsei arhiividesse uurima. Tegemist on puhtalt riigikaitselise küsimusega. Loomulikult peab kaitsepolitsei teadma oma riigi kodanike tausta. Kaitsepolitsei peab selgitama välja, kes need KGBga koostööd teinud inimesed on, ja omama selles osas tugevat andmebaasi. Hoopis teine küsimus on, kas seda avalikustada või mitte.

Töölevõtmisel hindan eelkõige inimese professionaalsust ja võimeid, mitte KGB tausta. Tõsi, KGBlased on ohtlik seltskond. Igal juhul ei kasutaks ma iialgi neid inimesi Venemaaga äri tegemisel. See võib panna Eesti majanduse sõltuvusse Venemaa tahtmistest.

Hetkel kuum