24. märts 1996 kell 22:00

Turvavöökampaania jõudis lõpule

Kuusk hindas kampaania õnnestunuks vaatamata sellele, et Eesti Televisioon (ETV) keeldus samasisulist reklaami eetilistel kaalutlustel näitamast. Riigitelevisiooni ekraanil näidati reklaamiklippi vaid ühel korral.

Eesti Televisiooni peatoimetaja Raul Rebane ütles, et reklaam kõrvaldati eetrist eetilistel kaalutlustel. «Tegemist on ?okiteraapiaga, mis on ühest küljest positiivne, aga teisest küljest läks see kampaania tõesti vastuollu eetikanormidega,» põhjendas otsust Rebane. Tema sõnutsi avaldasid reklaamklipi suhtes pahameelt ka kirikuringkonnad.

Maanteeameti kampaania hõlmas korraga nii trükiajakirjandust, televisiooni kui raadiokanaleid. Harri Kuusk ütles, et kampaania eelarve jagunes meediakanalite vahel võrdselt.

ETVga oli maanteeametil Kuuse ütlusel kokkulepe, mille kohaselt riigitelevisioon kohustus näitama kampaaniat tasuta.

Turvavööde kasutamise vajalikkust rõhutava kampaania töötas välja reklaamiagentuur Brand Sellers DDB Needham. Kuuse kinnitusel eelistas maanteeamet selle reklaamiagentuuri ideed kolmele ülejäänud konkursil osalenud agentuurile, kuna «nende välja pakutud teostus tundus teiste hulgas kõige mõjuvam».

Maanteeameti liiklusohutusdirektori ütlusel mindi teadlikult välja vaataja mõjutamisele ?okiteraapia kaudu. Kuusk kinnitas, et turvavööga kirstu külge aheldatud surnu ja lause «Nüüd on juba hilja» mõjusid vähemalt telereklaami filminud võttegrupile nii, et nad kinnitasid pärast võttepäeva turvavöö väga hoolikalt ka külavaheteedel.

Kuusk kinnitas, et maanteeamet viib liiklusohutuskampaania järel läbi ka tasuvusuuringu. «Praktika näitab siiski, et teavituskampaania ei mõju kohe, vaid mingi pikema aja vältel,» märkis ta.

Kuuse ütlusel on maanteeametile eraldatud käesoleval aastal liiklusohutuskampaaniate läbiviimiseks riigieelarvest 1,4 miljonit krooni. Nimetatud summa eest kavatseb maanteeamet tema sõnul lisaks lõppenud kampaaniale korraldada veel paar väiksemat teavituskampaaniat. Kuusk sõnas, et turvavöökampaania oli maanteeameti esimene katse viia läbi pikem eri meediakanaleid hõlmav teavitustöö. «Möödunud aastal proovisime ka, aga siis ei jätkunud suuremaks kampaaniaks raha,» lisas ta.

Hetkel kuum