26. märts 1996 kell 22:00

Rataskaevu hotell tagastatakse omanikule

Peaminister Tiit Vähi sõnade kohaselt jõudis valitsus eile järeldusele, et kuna Rataskaevu hotelli näol ei ole tegemist sotsiaalobjektiga, siis ei ole valitsusel ka õigust keelduda hotelli tagastamisest selle õigusjärgsele omanikule.

Vähi lisas, et sarnases vaidluses on riigikohus loonud juba kohtupretsedendi.

Nimelt kaotas valitsus eelmise aasta sügisel juba ühe analoogse kohtuvaidluse ja pidi vastupidi oma soovile tagastama omanikule Türi kesklinnas asuva maja.

Rataskaevu hotelli õigusjärgset omanikku kohtus esindanud Peeter Ploompuu ütles, et kui valitsus otsustas omanikule hotelli tagastada, siis on see igati positiivne.

Ploompuu sõnade kohaselt oli omanik valmis pärast hotelli tagastamist sõlmima riigiga rendilepingu ja soovis, et hotell töötaks selles hoones edasi. «Võib oletada, et omanik on ka praegu samal seisukohal,» lausus Ploompuu.

Kehtivate seaduste järgi võib valitsus õigusjärgsele omanikule vara tagastamisest keelduda, kui on tegemist sotsiaal-, kultuuri-, korrakaitse- või sõjalise objektiga.

Hetkel kuum