27. märts 1996 kell 22:00

Kas kehtestada veel uusi maksusoodustusi?

Selle aasta täiendavad soodustused on tulumaksu kaotamine eluaseme soetamiseks tehtud laenult võetavatelt intressidelt ja võimalus arvata oma aastatuludest maha aastase tulumaksuvaba miinimumi ulatuses tehtud koolituskulud. Püüame kaotada tulumaksuseadusest vasturääkivusi, mis võimaldavad vähendada katseid tulumaksustamisest legaalselt kõrvale hoida.

Praegu näeb tulumaksuseadus ette kakskümmend kaks juhtu, mil residendist füüsiline isik ei pea saadud tulu oma maksustatavate tulude hulka arvama. Eelmisel aastal oli neid punkte kaheksateist. Esialgu mingeid uusi maksusoodustusi näha ei ole. Nende väljatöötamine sõltub ka eelarve planeerimisest. Tuleb arvestada, kui palju meil on võimalik soodustusi teha ja palju see maksma läheb. Järgmisel aastal on planeeritud üksikisiku ja ettevõtte tulumaksuks umbes 5,9 miljardit krooni. Täpseid numbreid on praegu muidugi veel vara välja öelda. Igal juhul peaks tulumaks moodustama 35 kuni 40 protsenti eelarve tuludest.

Tulumaksu praegune määr -- 26 protsenti -- on meie lähinaabritega võrreldes suhteliselt madal. Samuti OECD-maadega võrreldes. Selle alandamist plaanis ei ole, tõstmist ka mitte.

Ma ei ole päris kindel, kas tulumaksusoodustusi Eestis praegu üldse eriti laialdaselt kasutatakse. Kindlasti kasutatakse selliseid soodustusi, mis on seotud laste ja nende koolitamisega. Teine grupp soodustusi, mis tulumaksuseaduses on, käivad üksikisikust ettevõtja kohta. Kuid minu arvates ei saa neid üldse soodustusteks nimetada. Maksusoodustused vajavad revisjoni. Tuleb vaadata, millised soodustused toimivad, millised mitte. Tulumaksusoodustusi tuleks minu arvates teha eelkõige talunikele ja nendele inimestele, kes kasvatavad lapsi. Kui pensionäril on viie- või kuuetoaline korter, siis ei teeks mina talle küll sellelt elamispinnalt võetava rendi pealt mingeid tulumaksusoodustusi. Teine lugu oleks siis, kui korteris elaks mitu väikest last.

Rahvusvahelises mastaabis pole meie tulumaks muidugi kõrge. Põhjamaistes sotsiaaldemokraatlikes maades on väga kõrged tulumaksumäärad. Mõnes muus riigis, näiteks Türgis, on Eestist madalam tulumaks. Leian, et seda 26 protsenti võib veidi vähendada, kuid mitte ka oluliselt. Igal juhul ei tohiks seda tõsta, sest mida väiksemad on maksud, seda paremini nad laekuvad. Väheneb soov maksudest kõrvale hoida.

Hetkel kuum