31. märts 1996 kell 22:00

Häda ei anna häbeneda

Kursuse nimetus:

EMI EWT on leidnud üles tõeliselt mõnusa turuni?i, mille, ajaloolisi põhjusi kõrvale jättes, on tinginud asjaolu, et üsna väikesel osal (tipp)juhtidel on majandusharidus.

Igapäevane elu sunnib aga mõtlema majanduslikes kategooriates, kasutama põhimõisteid ja väljendama seisukohti. Need tuginevad aga pahatihti vägagi juhuslikele teadmistele, et mitte öelda kuuldustele. Veelgi harvem saab rääkida juhi arusaamiste terviklikust süsteemist. Tihti kompenseerib seda terve mõistus ja loomupärane vaist majandusotsuste tegemisel, kuid seda teatud piirini.

Kursuse äriidee tugevus seisnebki suhteliselt delikaatsel viisil vundamendi või toetava karkassi loomises majandusvaldkonnas ehk nagu sõnastavad korraldajad ise -- kursuste eesmärgiks on hajutada raamatupidamise ümber valitsev müstifikatsioon ning teha juht tuttavaks finantsarvestuse põhimõtete ja raamatupidamise heade tavadega, samuti viia ta kurssi äriseadusest tulenevate eluliste finessidega.

Käsitleti ettevõtluse vorme (toetudes uuele äriseadustikule) ning teemat, mida võiks nimetada sissejuhatuseks raamatupidamisse.

Viimase osana käsitletud välisarveldused (EMI EWT raudvara) jäi oma atraktiivsuselt esimestele teemadele alla. Kursuse eesmärk oli sõnastatud selgelt ja arusaadavalt. Läbiviijad (O. Prinits, Tiit Tammemägi) täiendasid teineteist, nii et konkreetsele teadmisele lisandusid info ja kommentaarid seadusandjalt või siis võimukoridoridest. Seda võtet oleks võinud julgemaltki kasutada.

Gruppi kuulusid üldjuhul tippjuhid või nende asetäitjad. Paratamatuid erinevusi teadmistes ja kogemustes korvas ühtlaselt kõrge motiveeritus saamaks õpetust just käsitletavates valdkondades.

Tööruumid koos läheduses asuva kohviruumiga olid suuruselt ja tehniliselt varustuselt sobivad. Häiris vaid päevavalguse kasin juurdepääs.

Kursuse läbiviimisel saavutati kiiresti kontakt. Peale koolitusfirma tutvustamist (15 minutit tundus päris paras doos) algas kohe intensiivne õppetöö.

Õhkkond oli töine, aja kasutamine intensiivne. Idee alustada varakault (ka laupäeval kell 8) ja süüa hommikust esimesel vaheajal tegi päeva, eriti esimese poole, kindlasti tulemusrikkamaks. Üldse tundus ajakasutus olevat läbimõeldud, nii kohvipauside ajastamisel kui päevade pingelisuse planeerimisel. Osalejate aktiivsus oli erinev, kuid tervikuna üle keskmise. Lihtsalt kõrvalejäämise välistasid arvukad praktilised ülesanded, mis lihtsalt tuli ära lahendada. Loenguline osa ei ületanud 15% ajakasutusest.

Tagasiside oli korraldatud nutikalt ja meetod piisavalt paindlik tegeliku arvamuse teadasaamiseks. Kaasa antud materjalid, sh normatiivdokumendid ning Erik Linnaksi koostatud «Ettevõtte raamatupidamine», olid igati asjakohased ja piisavad.

Õppetöö näitlikustamisel kasutati ilmselt maksimumi nendest tehnilistest vahenditest, mis hetkel koolitusfirmade käsutuses (arvutiga ühendatud grafoprojektor).

Meeldis korraldajate idee päris lõpus käsitleda ka põgusalt äri(ettevõtluse)eetikaga seonduvat.

Hetkel kuum