31. märts 1996 kell 22:00

Konfiskeeritud kaubast on raske vabaneda

Tolliameti haldusosakonna juhataja Enn Mölderkivi sõnul konfiskeeris toll eelmisel aastal 9,8 miljonit sigaretti ja üle 500 000 liitri alkoholi ja piiritust. Algselt realiseeris toll illegaalset kaupa koos ASiga Multiehitus, kes vastavalt lepingule korraldas veel aasta tagasi tollioksjoneid.

Liviko finantsdirektor Tiit Õim kinnitab, et eelmise aasta teisel poolel kandis riiklik alkoholitootja konfiskeeritud kauba hoiustamisel enam kui 300 000 krooni kahju. Põhiliselt oli see seotud suurte laokuludega.

Kuna ka tollil puuduvad oma laoruumid, hoiustatakse konfiskeeritud kaupa eraladudes. Laopinna kasutamise eest maksab Liviko.

Alates 1995. aasta märtsist on Liviko vastu võtnud 415 000 pudelit konfiskeeritud alkoholi ja alates eelmise aasta juulist üle 210 000 paki sigarette. Roh-kem konfiskeeritud kaupa pole Liviko suutnud vastu võtta põhjusel, et tal on seni puudunud selleks vajalik laopind.

Probleemi peaks lahendama uute ladude valmimine Tallinnas Suur-Sõjamäel, mille järel Liviko loodab hakata konfiskeeritud kauba pealt ka kasumit teenima.

Osa konfiskeeritud alkoholist, mida ei saa jaemüüki suunata, saadetakse Rakvere piiritusetehasesse ümbertöötamiseks. Destillaati müüakse ASile Leios tarbekeemiatoodete valmistamiseks.

Senini pole rahandusministeerium kehtestanud erikonfiskeeritud alkoholilt aktsiisi maksmise korda. Selle puudusel töötas Liviko ise välja aktsiisi maksmise põhimõtted, mille järgi tasutakse aktsiisi villimistsehhile üleantud või mahamüüdud konfiskeeritud alkoholi eest.

Liviko tootmisdirektor Urve Väli sõnab, et sellel aastal on õnnestunud hakata realiseerima ka konfiskeeritud tubakatooteid. Probleem on vaid selles, et ilma maksumärgita sigaretipakke ei tohi Eesti siseturul müüa. Ainus võimalus on leida sigarettidele eksportija.

Lisaks konfiskeeritud kaubale on tollis ka ilma omanikuta alkoholi, millele järele ei tulda. Kui tolli jäetud alkoholile pole suudetud kolme kuu jooksul omanikku leida, saadetakse see Livikosse.

Enn Mölderkivi ja tolliameti tollijärelevalve osakonna juhataja Vello Valm on seda meelt, et toll võiks hakata taas ise konfiskeeritud ja peremeheta alkoholi ning tubakatooteid tollioksjonitel realiseerima. Soome tolli eeskujul võiks ka Eesti toll hakata sigarette ise maksumärkidega varustama.

Problemaatiline on vaid konfiskeeritud alkoholi realiseerimine. Praeguse korra kohaselt tohib Eestis müüa vaid neid alkohoolseid jooke, mis on registreeritud RASi Areto andmepangas. Samas on suur osa konfiskeeritud alkohoolsetest jookidest andmepanka kandmata, ehkki 95 protsendi ulatuses on tegu kvaliteetse alkoholiga.

Tolliamet on teinud oma ettepanekud eelmise valitsuse poolt kehtestatud korra muutmiseks nii konfiskeeritud alkoholi kui tubakatoodete osas. Määruse eelnõu peaks olema rahandusministeeriumi ametnike käes.

Hetkel kuum