31. märts 1996 kell 22:00

Konkurentsiameti ettekirjutused seadusevastased

Kohus tegi konkurentsiametile ettepaneku asi uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Teatavasti kohustas konkurentsiamet leivaliitu lõpetama liikmesettevõtetevaheline informatsioonivahetus hindade ning turusituatsiooni kohta.

Leivaliit pidas sellist korraldust aga ebaseaduslikuks, kuna liidu põhikiri lubab sellise informatsiooni vahetamist.

Konkurentsiamet hakkas leivaliidu tegevust uurima pärast seda, kui leivaliit möödunud aasta lõpus teatas, et tingituna maailmaturul kallinenud rukkihinnast tuleb ka siinsetel pagaritööstusettevõtetel leivahinda tõsta kuni 40 protsenti.

Seaduse järgi on kummalgi osapoolel õigus kohtuotsus kümne päeva jooksul edasi kaevata.

Hetkel kuum