31. märts 1996 kell 22:00

Seitsmik otsib lahendust

Prantsusmaa rahandusministri Jean Arthuis' sõnul hakkavad maailma rikkamad tööstusriigid arutama Euroopa kroonilist tööpuudust ja tulude ebavõrdsuse süvenemist USAs, mis puudutab eriti füüsilise töö tegijaid.

Prantsusmaa majandusteadlaste sõnul on need kaks arengusuundumust USAd ja Euroopat lähendanud, et otsida ühiselt võimalusi sinikraede kaitseks, kelle nn kolmanda maailma odav import esimesena löögi alla seab.

«Me ei aruta üksnes soodsama majanduskeskkonna loomist. Palju olulisem on analüüsida tööpuuduse strukturaalseid probleeme. Enam ei piisa üksnes tagajärgede likvideerimisest,» ütles Saksamaa majandusminister Günter Rexrodt.

Kohtumisel jätkatakse kaks aastat tagasi Denveris toimunud G7 nõupidamisel käsitletud teemasid, otsimaks lahendusi tööpuuduse vähendamiseks ning madalapalgaliste töötajate kaitseks kaubanduse globaalse liberaliseerimise tingimustes.

Pärast Denveri kohtumist on tööpuudus paljudes riikides süvenenud, ulatudes Euroopa suurima majandusega riigis, Saksamaal, sõjajärgsete aastate rekordini -- 3,97 miljonit töötut. See vastab 10,3 protsendile töövõimelisest elanikkonnast. Prantsusmaal on tööta 3,03 miljonit elanikku ehk 11,8 protsenti.

Maailma suurima majandusega riikide -- USA, Jaapani ja Saksamaa rahandusministrid on teatanud, et ei saa kohtumisel osaleda. Ka Kanadat ei esinda rahandusminister.

Arthuis' sõnul ootab ta Lille'i kohtumiselt eelkõige kinnitust vajadusele kärpida eelarvedefitsiiti, mis paneks aluse stabiilsele majanduskasvule, millega kaasneks uute töökohtade loomine. Kohtumisel käsitletakse ka töökohtade kindlustamist tulevikus ning väikeettevõtluse toetamise võimalusi, milles Euroopa näeb esmast lootust töökohtade arvu suurendamiseks. Samuti arutatakse töökohtade loomise võimalusi teenindussfääris ning täiskasvanute täiendõppe laiendamist vananeva elanikkonnaga rikastes riikides.

Kohtumise lõpus oodatakse ministritelt ühisdeklaratsiooni vastuvõtmist. Prantsusmaa presidendi Jacques Chiraci sõnul saavad kohtumise tulemused suure seitsmiku juhtide juunikuise Lyoni kohtumise tööpuudust käsitlevate arutelude aluseks. REUTER--BNS

Hetkel kuum