2. aprill 1996 kell 22:00

Suurim deklareeritud tulu ulatub 2 miljoni kroonini

Kahe miljoni krooni suurune deklareeritud üksikisiku aastatulu registreeriti Tallinna maksuameti Lõuna osakonnas. Veidi alla kahe miljoni krooni tulu aastas on deklareeritud ka Tallinna maksuameti Ida osakonnas.

Tallinna maksuameti Põhja osakonna juhataja Heldor Kaarese sõnul tuli neile 1,2 miljonit krooni deklareerinud inimesel tasuda aasta jooksul üksikisiku tulumaksu 311 000 krooni.

Ligi kahel kolmandikul inimestest, kes deklaratsiooni on esitanud, on Kaarese ütlusel õigus mingi rahasumma tagasi saada.

«Palju probleeme tekitab inimestele aga arveldusarvete puudumine,» lausus Kaares. Kuna posti teel saadetud rahakaardid lähevad sageli kaduma, on palju õigem lasta kanda raha hoiukontole, soovitas ta.

Inimesi, kes esitavad maksuametile oma üksikisiku tuludeklaratsiooni selle nädala jooksul, me hilinemise eest veel ei trahvi, ütles Kaares. Sama kinnitasid ka Tallinna maksuameti teiste osakondade juhatajad.

Pärast järgmist nädalat ootab tulu deklareerimisega hilinejaid aga rahatrahv kuni 1100 krooni (50 keskmist päevapalka).

Enamik Tallinna maksuameti osakondi hakkab hilinejaid trahvima 110 krooniga.

Riigi maksuameti peadirektori asetäitja Aivar Sõerdi sõnul peaks esitatavate üksikisiku tuludeklaratsioonide arv võrreldes eelmise aastaga jääma umbes samale tasemele. Eelmise aastaga võrreldes kuulub sellel aastal maksustamisele ka intressidelt saadud tulu, mis samuti tuli üksikisiku tuludeklaratsioonis kajastada, lisas Sõerd.

Kuigi elanikkonna põhiliseks sissetulekuallikaks on endiselt palk, on Aivar Sõerdi hinnangul suurenenud ka teiste tuluallikate tähtsus, eriti saadud tulu investeeringutelt ja üksikisikuna ettevõtlusest.

Võrreldes eelmise aastaga on deklaratsioonide esitamine Heldor Kaarese hinnangul umbes samal tasemel. Küll on aga Põhja-Tallinna linnaosas tema sõnul laekumata ligi 30 protsenti üksikettevõtjate tuludeklaratsioone.

Kuigi tuludeklaratsiooni on võimalik maksuametisse saata ka posti teel, ei pea Kaares oma kogemustele tuginedes seda päris õigeks. Kui posti teel saadetud deklaratsioonis ilmneb mingi viga, tuleb inimene ikkagi maksuametisse kohale kutsuda, mis tekitab uusi ebameeldivusi, lisas ta.

Hetkel kuum