3. aprill 1996 kell 22:00

Estonian Airi ja büroo HETA suhetest

2. aprillil 1996 avaldas Äripäev uudiste rubriigis artikli «Estonian Airi juhid kahtluse all».

Olete artiklis avaldanud majanduspolitsei vaneminspektor Maarika Pähklemäe järgmise info: Pähklemäe sõnul on kummaline ka see, et Estonian Air on riigifirmana aasta jooksul kasutanud ligi 600 000 krooni eest advokaadifirma HETA teenuseid.

Peame vajalikuks täpsustada esitatud infot, kuna M. Pähklemäe poolt esitatu on ebatäpne, lugejat, s.o maksumaksjat eksitav.

Riigifirma Estonian Air ei ole ühe aasta jooksul kasutanud ligi 600 000 krooni eest advokaadibüroo HETA teenuseid.

HETA on sõlminud 1994. aasta juunis ja 1995. aasta juulis õigusabilepinguid, mõlemad ühe majandusaasta kohta. Kahe aasta jooksul kohustus Estonian Air tasuma HETA-le kokku 600 000 krooni. 1995. aasta juulis sõlmitud lepingu alusel on Estonian Air seniajani tasunud osaliselt ning lepingusummast on tasumata 135 000 krooni.

1995. aasta detsembris on Estonian Air tasunud täiendavalt 26 868 Soome marka, milline summa kuulub väljamaksmisele advokaadibüroole Soomes seoses Soome kohtutes Estonian Airi esindamisega.

Õiguslepingu alusel ei ole HETA kohustatud klienti esindama teiste riikide kohtutes, kuna meil reeglina puuduvad selleks võimalused (me ei ole teise riigi advokatuuri liikmed, ei tunne selle riigi seadusandlust ja kohtupraktikat).

HETA advokaadibüroo osutab kliendile nii-öelda vahendusteenuseid, s.o leiame usaldusväärse advokaadi(büroo), korraldame välisriigi advokaadi tarbeks vajalike dokumentide kogumist, anname vajadusel abi Eesti seadusandluse osas jne. Estonian Airile sellise vahendusteenuse osutamine kuuluski meie kohustuste hulka.

Artiklis avaldatud Estonian Airi direktori Toomas Petersoni selgitus, et büroo HETA kaudu said nad kasutada HETA koostööpartnerite teenuseid, on asjakohane ja õige.

Hetkel kuum