14. aprill 1996 kell 22:00

Parima äriplaani koostab ärimees

Panga laenuosakonnale esitatavad äri-plaanid võib jagada kolmeks: ärimehe, konsultandi ja endise panga laenuosakonna töötaja koostatud. Kõige enam on pank jäänud rahule ärimeeste koostatud äriplaaniga.

Konsultatsioonifirmade poolt koostatud äriplaanides lubatakse kulda ja karda ning selle eest on klient maksnud nt 30 000 krooni. Skeemiga «kahel päeval kaks tundi juttu firma juhatajaga, põhi on arvutis olemas, uued numbrid sisse ja äriplaan on valmis» saadakse konsultatsioonifirmas pealiskaudne plaan, mille projektsioonide aluseks pole sageli võetud ettevõtte eelnevaid finantsandmeid. Exelis koostatud finantsanalüüsi jäetakse lisamata legend (baashinnad, kallinemine, müügimahu muutumine jms), mille alusel oleks tehtud arvutuste loogikast võimalik aru saada. Konsultandid rõhuvad äriplaani mahule, ent jätavad finantsanalüüsi lahti seletamata, mistõttu ettevõtja koostatud paarileheküljeline äriplaan on loogilisem.

Panga laenuosakonnas töötanute äriplaanides püütakse küll tegelikkusest paremat muljet jätta, kuid enamasti on ilustamine läbi näha.

Hetkel kuum