22. aprill 1996 kell 22:00

Linnavalitsus töötab välja uut rendieeskirja

Tallinna abilinnapea Ago Naaritsa sõnul pole linnavalitsus mitteeluruumide rentimisel kunagi oma pädevust ületanud, sest on lähtunud 18. mail 1995 linnavolikogu kinnitatud mitteeluruumide rentimise põhimõtetest. Tema väitel ei ole need vastuolus Tallinna linnavalitsuses üle kahe aasta tagasi kehtestatud rentimise korraga.

Eerik-Juhan Truuvälja sõnul on Tallinna linnavolikogus vastu võetud mitteeluruumide rentimise põhimõtted küll aluseks, kuid nendele toetudes ei ole võimalik linnavalitsusele volitusi delegeerida.

Kohaliku omavalitsuse seadus ütleb, et volikogu ainupädevuses olevaid küsimusi ei saa edasi delegeerida täitevorganile, ütles Truuväli. Tema sõnul võib tekkida küsimus, kuivõrd selles valdkonnas ainupädevus toimib.

Õiguskantsler sõnas, et ta ei saa öelda, milline peab olema tekkinud olukorra juriidiline lahendus. Konkreetsete rendilepingute õigustühisuse saab tema sõnul välja kuulutada vaid kohus. «Mina saan tähelepanu juhtida puudustele, mitte rendilepinguid tühistada, nagu on ajakirjanduses mainitud,» lisas Truuväli.

Ta ütles, et jääb lootma linnavalitsuse rendieeskirja kiirele valmimisele.

Tallinna linnavaraameti juhataja asetäitja Liilia Mölder ütles, et uut mitteeluruumide rentimise eeskirja ja renditariife kohustas Tallinna linnavolikogu välja töötama juba eelmise aasta mais.

Liilia Mölderi sõnul on uute tariifide väljatöötamist alustatud eelmise aasta suvel ja rendieeskirjaga on linnavaraamet tegelenud alates detsembrist.

Mölderi sõnul on lahtine, kas väljatöötatavad dokumendid esitatakse otse linnavolikogule kinnitamiseks või peavad nad enne läbima ka linnavalitsuse istungi. Ta tunnistas, et dokumentide ettevalmistamine peatati ajutiselt pärast õiguskantsleri kirja linnavalitsusele.

Märtsi lõpus saatis Eerik-Juhan Truuväli Tallinna linnapeale Jaak Tammele kirja, milles palus viia linnavalitsuse 1. oktoobril 1993 kinnitatud mitteeluruumide rentimise eeskiri vastavusse põhiseaduse ja kohaliku omavalitsuse seadusega. Truuväli juhtis oma kirjas tähelepanu, et munitsipaalomandi haldamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine kuulub linnavolikogu ainupädevusse.

Eri andmetel peaks Tallinnas olema praegu sõlmitud ligi 3000 mitteeluruumide rendilepingut.

Hetkel kuum