29. aprill 1996 kell 22:00

Tallinna rendieeskiri ikkagi õigustühine

Halduskohus tunnistas oma 29. veebruari otsusega täielikult seadusevastaseks Tallinna kesklinna valitsuse tegevuse Vase 10 rendikonkursil.

Kohus tuvastas muu hulgas, et munitsipaalomandi haldamise, kasutamise ja käsutamise korra kehtestamine kuulub linnavolikogu ainupädevusse, mistõttu on valdav osa viimasel paaril aastal Tallinnas sõlmitud mitteeluruumide rendilepinguid õigustühised.

Tallinna kesklinna valitsus ei olnud halduskohtu otsusega nõus ja esitas apellatsiooni, mille aga ringkonnakohtu halduskolleegium jättis rahuldamata.

Märtsis lõpus juhtis ka õiguskantsler Eerik-Juhan Truuväli oma kirjas Tallinna linnapeale Jaak Tammele tähelepanu sellele, et linnavalitsuse määrus on vastuolus põhiseaduse ja kohaliku omavalitsuse seadusega.

Hetkel kuum