5. mai 1996 kell 22:00

Investeerimisprojektide tasuvus

Pikaajaliste investeerimisprojektide tasu-vuse leidmine ja erinevate alternatiivvariantide arvestamine omab tihenevas konkurentsis järjest suuremat tähtsust.

Otstarbekas on kasutada mitut erinevat arvestusmetoodikat (tulusus ja kasum, tasuvusaeg, rahakäibe eelarve ja raha nüüdisväärtus jne). Muutes ja varieerides lähteandmeid ning tehes erinevaid prognoose, on võimalik läbi arvestada mitu alternatiivvarianti. Erilist tähelepanu tuleks meie oludes pöörata turuprognoosile (reaalne käibe kasv, turuosa) ja tarbijahinnaindeksi kasvule.

Hetkel kuum