5. mai 1996 kell 22:00

Läänemeremaad lähenesid

Kohtumisel kõnelnud Eesti peaminister Tiit Vähi rõhutas inimeste, kaupade ja teenuste vaba liikumise ning viisavabaduse laiendamise vajadust. Soome peaminister Paavo Lipponen kinnitas Eesti valitsusjuhile, et Eesti ja Soome vahel jõustub viisavabadus 1997. a.

Kuna kohtumisele olid kutsutud ka Euroopa komis-joni esimees Jacques Santer ja ELi eesistujamaa Itaalia peaminister Lamberto Dini, oli konkreetsemalt jutuks ka ELi abi Läänemeremaade arengu ühtlustamisel ja konk-reetsete projektide, nagu Via Baltica, rahastamisel. Ühtlustamist on vaja, sest lääne-poolsete Läänemeremaade rahvamajanduse kogutoodang (RKT) ühe inimese kohta ületab idanaabrite oma kuni 25 korda. Kui Norras ulatub RKT inimese kohta 34 350 dollarini, siis Leedus on see ainult 1350 dollarit.

Samuti andis rootsi suurtööstur Peter Wallenberg peaministritele üle Läänemeremaade äriliidrite deklaratsiooni. Selle üleandmisel esines sõnavõtuga Eesti kaubandus-tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Visby kohtumisest osa võtnud Venemaa peaminister Viktor T?ernomõrdin tegi lühiajalise visiidi ka Rootsi ja Soome, kus üks olulisi arutlusteemasid oli Balti riigid ja nende tulevik.

Läbirääkimistel Rootsi peaministri Göran Perssoniga rõhutas Venemaa peaminister, et Venemaa on kategooriliselt NATO idasuunalise laienemise vastu. Kui Balti riigid siiski peaksid NATOsse astuma, siis T?ernomõrdini sõnul Venemaa nende vastu jõudu ei rakenda.

T?ernomõrdin nimetas suhteid Leeduga heaks ja Lätiga paranevaks, kõige kriitilisem oli ta Eesti suhtes, kus tema väitel rikutakse venelaste inimõigusi.

Soome-visiidil kirjutas T?ernomõrdin alla viiele lepingule, sh miljard marka maksva Helsingi õhukaitsesüsteemi müügi lepe.

Helsingis toonitas Venemaa peaminister, et ehkki NATOga ühinemine on iga riigi siseasi, on see Venemaa seisukohalt väga delikaatne teema. Seejuures avaldas T?ernomõrdin suurt rahuolu Soome valitsuse seisukohaga selles küsimuses. REUTER-STV-AP-BNS-ÄP

Hetkel kuum