5. mai 1996 kell 22:00

Maamaksu tasumine

Maamaksukohustus tekib järgmisel kuul pärast maa kinnistusraamatusse kandmist. Käesoleva aasta lõpuni maksab maksu maa tegelik kasutaja, kelle maakasutus on ümber vormistamata või kes kasutab seda tähtajalise lepingu alusel. Hoonestusõigusega koormatud maalt tasub maamaksu hoonestaja.

Maamaks tasutakse iga-aastaselt vähemalt 1/4 suuruste osadena. Enne maksutähtaega peab maksuameti ko-halik talitus saatma jooksva aasta maksusumma kohta maksuteate. Kui mak-suteates on andmed ebatäpsed, võib nende täpsustamiseks pöörduda linna- või vallavalitsusse, maksustamishinna-ga mittenõustumisel aga kohtusse.

Kui maksuteadet pikema aja jooksul pole saabunud, tuleb maa suurusest ja sihtotstarbest linna- või vallavalitsusele teatada.

Kui maksuteade väljastatakse pärast seaduses ettenähtud tähtaja möödumist, peab maksu tasumiseks jääma aega 30 kalendripäeva. Maksuteadet ei saadeta, kui maamaks on alla 10 krooni.

Hetkel kuum