6. mai 1996 kell 22:00

Leedu seadustik võimaldab rahapesu

Kolmepäevase seminari olid korraldanud Leedu kommertspankade õppekeskus, USA kohtuministeerium ja Ameerika juristide assotsiatsioon.

Rahvusvahelise määratluse järgi peetakse rahapesuks musta raha riigist väljaviimist kas käskjala, finantstehingute või kasiinode kaudu. Selle tulemusena saavad rahatähed uue päritolu ja muutuvad legaalseks, ning seejärel tuuakse sama raha enamasti laenudena päritolumaale tagasi.

Leedu kommertspankade assotsiatsiooni presidendi Eduardas Vilkelise sõnul ei oska Leedu musta raha vastu võidelda, kuna pankades ei suudeta kindlaks teha sellise raha päritolu.

Ka seadused pakuvad selleks vähe võimalusi. Kriminaalkoodeksi §326 järgi võib kriminaalsel teel saadud rahaga finantsoperatsioone sooritava isiku kuni neljaks aastaks vangi mõista.

Samuti saab rahapesuga võitlemiseks kasutada Leedu keskpanga juhatuse 1995. aasta 27. märtsil tehtud otsust «Informatsiooniks illegaalsel moel saadud varanduse legaliseerimise võimaluste kohta».

Tegelikkuses süsteem aga ei toimi, kuna andmed ebaseadusliku raha kohta tuleb võimudele edastada viie päeva jooksul, pangaoperatsioonid tehakse aga kiiremini.

Ameerika eksperdid hoiatasid pankasid selliste klientide eest, kes esitavad pangale tundmatuid dokumente, mille päritolu pole võimalik kontrollida; kelle kodune telefon on välja lülitatud või kes keelduvad andmast andmeid oma praeguse või varasemate töökohtade kohta.

Leedu ekssiseminister, Vilniuse panga juhatuse liige Marijonas Misiukonis mainis, et nende pangale on kolmel aastal tehtud umbes 40 ettepanekut valuutatehinguteks, mille maht ulatub mitme miljoni dollarini. Samas ei saa kinnitada, et tegemist on rahapesuga.

Seminaril leidis kasuliku teabe kõrval kinnitust fakt, et Leedu pangandust reguleerivates dokumentides on lünkasid, mis võimaldavad rahapesuga tegeleda. ELTA-ETA

Hetkel kuum