12. mai 1996 kell 22:00

Fikseeritud töötasu

Mõni aeg tagasi harrastasid mõned kaubandusettevõtted müügimeeste töölevõtmist, lubades katseaja lõppedes töötasuks tehingutelt soodsaid protsente. Suusõnalised lubadused jäävad sageli lubadusteks ja ühiskonna parema organiseerituse suunas liikudes peaksid kaduma ka kokkulepped -- seitsesada krooni ametlikku palka ja muu töötasu mustalt kätte. Kui tööle võetakse uus inimene, peavad läbirääkimiste ajal kokkulepitud tingimused olema tingimata fikseeritud kirjalikult, et vältida hilisemaid arusaamatusi ja pettumusi. Kuna kõiki töökohustusi ja premeerimise süsteemi ei saa kirja panna töölepingusse, siis võiks selleks koostada töölepingu lisa.

Viimases võib olla määratletud lisaprojektide ja -tööde eest tasustamine, koolituskulutuste piirid või miks ka mitte laenu garanteerimine või mingid sotsiaalsed garantiid.

Hetkel kuum