12. mai 1996 kell 22:00

Korteriühistu liikmed on korteriomanikud

Elamuühistu on seesama vana ja tuntud elamukooperatiiv kõigi oma puudustega. Kuigi inimene on korteri oma raha eest välja ostnud, siis omanik ta ikkagi pole ja tal on väike võimalus elamu haldamisel kaasa rääkida. Juhatusel on õigus otsustada, keda ühistu liikmeks võtta ja kuidas elamut majandada. Kuna elamu on ühistu bilansis, siis võib juhatus otsustada näiteks ka elamu pantimise. Tsentraliseeritud süsteemi tõttu on elamuühistut korteriühistuga võrreldes lihtsam juhtida, lihtsam on ka võlglastega toime tulla. Kui aga juhatusse satuvad isikud, kes hakkavad oma erahuve esindama, on neid raske pidurdada.

Omanikke ühendav korteriühistu on märksa demokraatlikum ühistu vorm. Korteriühistu juhatuse õigused on põhikirjaga piiratud, tähtsamad otsused langetab üldkoosolek. Siin valitseb aga oht, et kui ühistu liikmeskond on suur ja kirev, võib otsuste langetamine kujuneda vaevaliseks, kuna ini-meste huvid ja majanduslikud võimalused on erinevad. ÄP

- liikmed on korteri reaalosa omanikud (võivad olla nii kinnisasjaks oleva kui ka vallasasjana erastatud korteri omanikud)

- korteriomanikud on elamu kaasomanikud ja neile kuulub mõtteline osa elamust

- ühistu liige võib korterit vabalt võõrandada, pärandada või pantida

- elamu ise ja kõik korterid kuuluvad ühistule

- ühistu liikmed kasutavad kortereid liikmelisuse alusel

- ühistu liikmete omandiks on ainult osamaks

- ühistu liikmel pole õigust korterit võõrandada, pärandada või pantida

- osamaksu pärijal on eelisõigus ühistu liikmeks astuda

- kui ühistu liige arvatakse ühistust välja, siis peab ta eluruumi vabastama

Hetkel kuum