12. mai 1996 kell 22:00

Maksuhaldur tasub koopiate eest

Maksuhalduril on õigus teha maksu- maksja dokumentidest väljavõtteid, ärakirju ja koopiaid. Maksumaksja seisukohalt võib ta neid küll teha, kuid oma kulul. Maksumaksjal ei ole mingit kohustust anda selleks tasuta kasutada oma kopeerimismasinat või kinnitada väljavõtete ja ärakirjade õigsust allkirja või pitsatiga. On normaalne, kui maksumaksja nõuab maksuametnikult dokumendi kopeerimise hinna turuhinna tasemel. Kui maksuhalduri ametnik toobki kaasa oma portatiivse koopiamasina ja teeb koopiad sellega, siis peab ta maksma kinni maksumaksja vastava elektrienergia kulu.

Hetkel kuum