13. mai 1996 kell 22:00

Mis muutub seoses uue ekspordi taasväljaveo eeskirjaga?

Sisuliselt toimus juba praktikas rakendatava korra õigusliku aluse täpsustamine. Tolliseadus andis siiani ainult üldised printsiibid.

Olulisemate punktidena võib eeskirjast märkida, millistele kaupadele kohaldatakse ekspordi taasväljaveo protseduure. Neid kohaldatakse kaubale, mille väljavedu Eesti tolliterritooriumilt ei ole keelatud ja mis jääb alaliselt välisriiki. Samuti kaubale, mis suunatakse vabamajandustsooni. Viimast meil veel ei ole, aga perspektiivi silmas pidades on see punkt eeskirja sisse pandud.

Ekspordiprotseduuri ei kohaldata, kui tarbe- ja kaasavõetav varu toimetatakse õhu- või veesõidukile, mis suundub küll tolliterritooriumilt välja, kuid mille sihtpunkt ei ole välisriigis. See tähendab, et sõiduk käib ära küll välisriigi territooriumil, kuid ilma et ta seal maandub või randub.

Kauba deklareerimise kohustus on alates 1000 kroonist. Väiksemate summade puhul sõltub deklareerimine deklarandi soovist. Reeglina seda soovitakse, sest täidetud ekspordideklaratsioon jääb ainsaks aluseks ekspordi tõestamisel. Teisisõnu, kui ei deklareerita, ei saa hiljem käibedeklaratsioonis näidata nullmäära. Eksport on teatavasti maksustatud nullmääraga.

Kui kaup on tolliterritooriumile sisse veetud ATA-märkmiku alusel, siis lubatakse kauba taasväljavedu ATA- märkmiku alusel ilma täiendavaid tollidokumente vormistamata.

Deklarant peab tollile tagatisena esitama garandi või käendaja poolt väljastatud garantiikirja, mis on tolli rahuldava rahalise kattega. Teine võimalus on esitada tolliameti poolt määratud kontole sissemakse sooritamist tõendav dokument. Garantii ei tohi ületada tekkinud või tekkida võiva tollivõla suurust.

Kui kaup ei jõua mingil põhjusel piirini, näiteks varguse tõttu, tuleb see deklareerida vabaks ringluseks ja maksta impordimaksud.

Eeskiri jõustub 1. juulist.

Hetkel kuum