15. mai 1996 kell 22:00

Kas teemaks aitaks?

Aleksander Kaldas

maanteeamet

Uute teede ehitamist praegu pole. Igal aastal oleme püüdnud väga väheses mahus hoida käigus pooleliolevate objektide ehitamist ja parandamist. Jätkub Tallinna--Tartu ja Tallinna--Narva maantee ehitus.

Tallinna ja Tartu maanteel on kõige problemaatilisem lõik pealinnast Arduni. Tipptundidel on seal võimatu mööda sõita, kuna nähtavus on piiratud. Tee on väga kurviline ning päike paistab tihti juhtidele vastu. Seal oleks vaja teha mõned kolmerealised paarikilomeetrised maanteelõigud. Korraliku Tallinna--Tartu neljarealise kiirtee ehitamine koos eri tasapinnas sõlmedega maksaks eksperthinnangute kohaselt 30 miljonit krooni kilomeeter. Praegu on jäänud ehitada veel 170 kilomeetrit. Üldmaksumus oleks seega 5,1 miljardit krooni.

Mootorikütuse aktsiisist ei saa meie mingit otsest kasu, sest see läheb riigieelarve katteks ning mingit üksühest vastavust kütuseaktsiisi laekumise ja teede korrashoiuks laekuvate summade vahel pole. Kütuseaktsiisi peaks aga tõstma. Teine asi on raskete autode maks, mis on läänes väga levinud. Igasugused parkimistasud jm on veel lisatuluallikad.

Teeseadus ütleb, et maksulisi teid võib ehitada sellel tingimusel, et kohalikul transpordil oleks alati võimalik jõuda sihtpunkti mingit aeglasemat, aga tasuta teed mööda. Kiirtee ehitamine oleks tore asi, aga see on meie jaoks praegu tähtsuselt teisel kohal. Esmatähtis on olemasoleva parandamine.

Praegu oleme võtnud maailmapangalt laenu kaksteist miljonit dollarit, mis meie käibevahenditest moodustab üksnes viisteist protsenti.

Jaan Anvelt

teede- ja sideministeerium

Nii nagu makstakse auto hind, remondi- ja kütusekulud, nii peab maksma ka tee kasutamise kulu. Raha peaks tulema eelkõige teede kasutajatelt. Euroopas on suurim osatähtsus kütuseaktsiisil. Oluline on ka automaks, mille Tallinn juba sisse viis. See võiks muutuda üleriiklikuks maksuks. Euroopas propageeritakse ka raskete autode maksu, kuna need on suurimad teede lõhkujad. Teemaksu me esialgu ei kavanda, aga see on seadusega ette nähtud.

Kiirtee rajamine vajab laenu võtmist. Laenu on kavas taotleda. Ilmselt EBRD-lt. Praegu on meil maailmapanga laen, mis mõeldud teekatete taastamiseks.

Kari Peltonen

AS Balti Transport

Kui õnnestuks ehitada head mootoriteed Venemaa piiri suunas, siis annaks see suure tõusu Eestit läbivas transiidis. Euroopas kogutakse teemaksu kas selleks, et mõnesse kohta tee ehitamine oli sedavõrd kallis, et riigi toetusest jääb väheseks, või keskkonnakaitsealastel eesmärkidel. Kõrge maksustamisega soovitakse mõnes piirkonnas vähendada liiklemist. Kuid minu arvates ei ole teemaksud eriti hea vahend teede korrashoiu rahastamiseks. Arvan, et rohkem peaks pöörama tähelepanu järelevalvele ning jälgima, et Eesti teedel ei sõidaks enam väga ülekoormatud autod.

Hetkel kuum