19. mai 1996 kell 22:00

Maaerakonnad tahavad kaeda Eesti Panga telgitagustesse

Intervjuu Eesti maarahva erakonna esimehe Andres Varikuga

Audiitorkontroll ei kontrolli riigivara säilimist, tal pole selliseid ülesandeid. Audiitor kontrollib raamatupidamist -- kas see on korrektne ja vastab seadustele. Kuna audiitorfirma ei kontrolli riigivara säilimist ja kasutamist, siis on täiesti normaalne, et seda teeb riigikontroll, sest Eesti Pangas on tegemist Eesti riigi varaga.

Need põhjused ei ole poliitilised ja ambitsioonikad. Kui me valmistusime valimisteks, siis soovisid meie valijad teada, mis toimub kõikides riiklikes institutsioonides. Samuti tunti huvi, mis seal Eesti Pangas ikkagi toimub ja mis on saanud meie kõigi kullast.

Seda on nüüd raske kommenteerida. Ma kommenteeriksin ainult sellisest vaatevinklist, et Eesti Pank allub riigikogule, mitte valitsusele. Ega valitsus ei ole oma seisukohta põhjendanud muuga, kui sellega, et Eesti Panga kontrollimine riigikontrolli poolt võib tekitada kahju riigi mainele.

Mida rohkem aga Eesti Panga kontrollimise suhtes häält teeme, seda enam kasvab umbusk meie vastu. Just propaganda, mida praegu riigikontrolli poolt Eesti Panga kontrollimise vastu tehakse, kahjustab meie mainet, sest nüüd tuleb hakata kõiki kahtlusi kummutama ja näidata, et Eesti Pangas on kõik korras.

Jah, oli küll.

Seda on väga raske öelda ja võib ainult vaadata ning hinnata vahepeal toimunud sündmusi.

Praegu justkui tõmmatakse ühele institutsioonile ringkaitset ümber, aga seda huvitavamaks küsimus läheb, sest mida aktiivsem kaitse toimub, seda suuremat uudishimu hakatakse tundma ja seda rohkem soovitakse teada saada, mis seal Eesti Pangas ikkagi on.

On täiesti normaalne, et keskpanka kontrollib riigikontroll. Nii on see minu teada kaheteistkümnes Euroopa riigis ja paljudes teistes riikides on selleks loodud parlamendikomisjon. Hinnangut riigikontrolli ebakompetentsuse kohta on väga vale anda enne, kui eksamid pole tehtud.

Praegu ei ole lihtsalt eetiliselt õige sellist hinnangut anda. Mida ütleks üliõpilane, kui õppejõud teatab talle, et ma ei võta sind eksamile, kuna sa oled loll? Kui riigikontroll ei ole suuteline kontrollima Eesti Panka, siis ta tunnistab seda ise ja lõpetab kontrolli.

Väidaksin vastu -- mida rohkem kontrollitakse ja mida avalikum on tegevus, seda rohkem just usaldus tõuseb.

Ma arvan, et kui riigikontroll teatab, et Eesti Pangas on kõik korras, siis sellega Eesti maine tõuseb. Me ei olegi soovinud minna Eesti Panka midagi otsima ja me ei ole ka ühtegi inimest kahtlustanud. Kui riigikogule kantakse kontrolltulemustest ette ja öeldakse, et Eesti Pangas on kõik korras, siis on meil selle üle hea meel ja me plaksutame selle peale.

Kui kõik on korras, püsib ka meie kroon ja meie maine muutub tunduvalt paremaks. Ma ei saa ikkagi aru, miks Eesti Panga kontrollimist nii paaniliselt kardetakse.

Kui seda küsimust formuleerida nii nagu teie, siis sõna-sõnalt see nii ei olnud, aga selline mõte asjal vist oli. Ma ei oska öelda, kas see oli reformierakonna ettepanek, sest kohtusime pühapäeval (päev enne umbusaldusavaldustReiljanile -- toim) Siim Kallasega, aga tema sellist ettepanekut meile ei teinud.

Reformierakond seostas Reiljani toetamise küsimuse Heiki Kranichi suu läbi nii, et me peame vaatama läbi need eelnõud, mis võivad tekitada segadust koalitsioonipartnerite hulgas. Kui selline ettepanek tuli, siis loomulikult me seostasime selle kohe Eesti Panga kontrollimisega riigikontrolli poolt.

Me ei saa müüa oma põhimõtteid. Oleks ebaeetiline, et me ise eelnõu algatajatena sellest loobuksime ja muudaksime parlamendis eelnõu teatud huvide osas kauplemise objketiks.

Reiljani küsimus on omaette küsimus ja seda tuleb vaadelda Eesti Panga kontrollimisest täiesti eraldi. Kui Reiljan ongi eksinud, siis on olemas kohtud, kes peavad ta süüdi mõistma. Siiani aga mitte mingit süüdistust esitatud ei ole ja samuti on riigikontroll öelnud, et tal pole Reiljanile mingeid pretensioone ja et riigile kahju tekitatud ei ole.

Järelikult on see küsimus üle paisutatud. Inimest ei saa ju süüdi mõista ilma kohtuta ja sellepärast me seda umbusaldusavaldust ei toetanud. See peab ikkagi minema oma normaalset rada mööda ja kui inimesele ei ole süüdistust esitatud, siis järelikult võib ta meie arvates keskkonnaministrina edasi töötada.

Eesti Panga kontrollimise küsimus on aga põhimõtteline. Reformierakonna eelnimetatud ettepanek sündis vahetult enne hääletamist ja kuna see ei olnud üldse hea ettepanek, siis meie seda vastu ei võtnud.

Arvatavasti sellepärast ei lähtunudki reformierakond hääletamisel mitte oma põhimõtetest, vaid kauplemisest.

Hetkel kuum