19. mai 1996 kell 22:00

Tulumaksu ülejääk tuleb tagastada

EK ökonoomikadirektorArdo Ojasalu

Ettevõtetel on probleeme 1995. a ette- võtte tulumaksu avansiliste maksetega enammakstud maksusumma tagasisaamisega, sest Riigi MA peadirektori kirjaga on antud kohalikele maksuametitele korraldus mitte tagastada neid enne 30. juunit. Maksukorralduse seaduse muutmise seadusega on muudetud ka § 10.2. lg, mis justkui annaks sellele seadusliku aluse. Nimetatud tähtpäevana ei saa siiski arvestada 30. juunit, kuna avansiliste maksete maksmise tähtpäev oli möödunud aastal iga kuu 25. kuupäev.

Hetkel kuum