20. mai 1996 kell 22:00

Millised on alates 1. juunist Venemaa tollikomitee poolt nõutavad kinnitussertifikaadid?

Soovist tugevdada kontrolli maanteel liikuvate kaupade üle hakkab alates 1. juunist kehtima Venemaa tollikomitee uus käskkiri. Sellega tehakse volitatud tolliametnikule ülesandeks väljastada pärast kaupade saabumist sihtpunkti vedajale või vedaja esindajale koos kohaletoimetamise dokumendi kolmanda leheküljega või TIR-vihiku tembeldamisega koorma lõppvormistamist kinnitav sertifikaat.

Tegemist on turvamärkidega sertifikaadiga, kus kajastub informatsioon lahtitollimist läbi viinud tollipunkti kohta. Sertifikaadil on ka kontrollnumber, millega lõppvormistus on tollipunktis registreeritud, tollitöötaja nimi ja isiklik tempel ning tollipunkti pitsat.

Käskkirjas seisab, et nimetatud sertifikaati tuleb käsitleda kui suure väärtusega finantsdokumenti, mis allub rangele kontrollile. Sertifikaat väljastatakse kolmes eksemplaris. Esimene neist on mõeldud koos tollitransiidi dokumendi teise leheküljega või TIR-vihiku teise lehekülje kaupade/lasti deklaratsiooniga väljastamiseks tolliosakonnale. Teine eksemplar jääb koos impordi deklaratsiooniga sihttollipunkti. Kolmanda eksemplari saab transpordivahendi juht või tema esindaja ja see esitatakse piiril riigist väljasõidul.

Uue korra mõte on ära hoida arusaamatusi piiril. Varem ei oldud piiripunktis kindel, kas sihtpunktis on toimunud kauba lahtitollimine. Sisuliselt võib ka praegu autojuht langeda libatollijate pettuse ohvriks, saades kaasa võltsitud sertifikaadi.

Kui aga varem tuli pettus ilmsiks alles mõned kuud hiljem ning hakati alles seejärel vedajate autosid arestima, siis nüüd jäädakse kohe vahele.

Hetkel kuum