20. mai 1996 kell 22:00

Tallinna Sadama D-terminaali ehitusloost

Tallinna Sadama D-terminaali ehitusloo kohta oma arvamust avaldama sundis mind 15. mail ajalehes Äripäev Katrin Maacki sulest ilmunud artikkel «D-terminaal ei saanud kokkulepitud ajaks valmis». Olukorras, kus majandusleht Äripäev püüab anda omapoolse, kahjuks küll poliitikahõngulise panuse Tallinna Sadama arenguga seotud probleemide kajastamisesse, näen oma esmase kohusena vabandada AS Kogeri & Sumbergi Grupi nimel 15. mai Äripäeva artiklisse sattunud kommentaaride pärast, mis sealses kontekstis annavad väga väära ettekujutuse meie suhtumisest senisesse koostöösse Tallinna Sadama ja SRV Eesti Ehitusega ning kahjustavad sel kombel kõigi meie mainet.

Praeguseks ohtralt segadust tekitanud lugu sai alguse sellest, et Äripäeva esindaja soovis möödunud nädalal meie kui ühe D-terminaali ehituse töövõtja kommentaare nimetatud objekti valmimise lõpptähtaja ja Eesti ehitusturu kohta laiemalt. Nõustusin intervjuuga, ette aimamata, et minu seisukohavõtte kasutatakse ära olematu konflikti fabritseerimiseks ning tellija ja ehitusfirmade vahelise vaenu tekitamiseks.

Tahaksin veel kord rõhutada, et Koger & Sumberg hindab kolmepoolset koostööd Tallinna Sadama ja SRV Eesti Ehitusega seni igati konstruktiivseks ja edukaks. On kurb tõdeda, et ajakirjandusel kukub Eesti ehitusturul toimuva kajastamine kohati nigelalt välja, sest teisiti ei saa ju nimetada «süüdlaste» otsingu sündroomi, kontekstist välja rebitud tsitaate ja olematute konfliktide provotseerimist.

Selge on, et üheks põhjuseks, miks algselt kokku lepitud ehituse valmimise lõpptähtaeg edasi nihkus, olid viivitused keeruka projektdokumentatsiooni kooskõlastamisel. Ma ei leia aga, et selle pärast lasuks Tallinna Sadamal mingi süü, sest tähtaegade edasilükkamine oli meie kõigi ühisest tervest mõistusest lähtuv otsus.

Ma ei saa jätta ka lisamata, et kõige andestamatum arusaamatus -- seos D-terminaali ehituse ning «puuduliku projektdokumentatsiooniga konkursi korraldamise kui solgiämbrist kala püüdmise» vahel -- on ilmselgelt kunstlikult tekitatud. Minu kommentaar oli vastus ajakirjaniku selleteemalisele üldistavale küsimusele, mitte Tallinna Sadamaga tehtud koostööle antav hinnang.

Praegusel ehitusturul on kahjuks saanud küllaltki sagedaseks, et tellijad ei esita tähtaegselt korrektset projektdokumentatsiooni, kuid ühiste eesmärkide saavutamiseks on loomulik mitte kiusu ajamine, vaid kõigile osapooltele vastuvõetava parima lahenduse otsimine.

Vestluses Äripäeva ajakirjanikuga oligi põhiteemaks üldine olukord ehitusturul ning tellija ja ehitaja omavaheline koostöö. Sellega oli seotud ka minu familiaarne väljend «kalapüügi» kohta.

Meediasõdade pidamise ning konfliktide ülespuhumise asemel tasuks aga nii tellijatel, ehitusfirmadel kui ehitusteemat kajastavatel ajakirjanikel keskenduda konstruktiivse koostöö jätkamisele.

Hetkel kuum