20. mai 1996 kell 22:00

Veraldo ehitab kaubamaja

Kaubamaja ehitus algab Liimetsa sõnul augustis ja lõpeb 1997. aasta veebruaris.

ASi Veraldo eskiisprojekti, mis näeb ette kaubandushoone rajamise Seegi kiriku kõrvale, kiitis eelmisel nädalal heaks Tallinna projektide läbivaatamise komisjon.

Hoone on projekteeritud neljakorruseliseks karkassehituseks, kus igal korrusel on kaubanduslikku pinda 400 ruutmeetrit.

Kaubanduslikuks kasutamiseks on Enn Liimetsa sõnul ette nähtud kolm korrust, ühele korrusele võib rajada teenindus- ja bürooruumid.

Liimets möönis, et praegu peab AS Veraldo hoone finantseerimise osas läbirääkimisi Tallinna Pangaga, kust tõenäoliselt krediiti ka saadakse.

Seni pole AS Veraldo ühegi kaubandusettevõttega hoone rentimise osas lepingut sõlminud. «Huvitundjaid on olnud palju,» ütles Liimets. «Kõik soovijad on aga tahtnud väikesi osi hoonest, meie oleme aga huvitatud kogu hoone ühe peremehe kätte andmisest.»

Riigi muinsuskaitseameti ehitusmälestiste peainspektori Hain Tossi sõnul on muinsuskaitse nõus ASile Veraldo hoone ehitamiseks loa andma, küll ei tohi hoone ületada plaanitavat nelja korrust.

ASil Veraldo on hoonestusõiguse leping sõlmitud 99 aastaks. Hoonealuse maa omanikud on Tõnu Laak, Enn Liimets ning Mart Mutso.

ASi Veraldo moodustavad võrdsete osalustega projektijuhtimisfirma AS Kirschbaum ning AS Fablio.

Hetkel kuum