21. mai 1996 kell 22:00

Parlamendi-pensionärid neelavad miljoneid

Samal ajal, kui kõrgkoolide õppejõud näevad näguripäevi ja kuulutavad oma ameti-ühingute kaudu lõpu algust, on riigikogust vanaduspensionile jääjate elu muudetud lausa meelakkumiseks. Parlamendipensio-näri pension on kaheksa tuhat krooni kuus, mis on kuni kümme korda rohkem kui nen-de eakaaslastel, kes peavad hambad ristis haridusmaastikul Eesti riigi huvide eest seisma. Kusjuures nimetatud pension suu-reneb koos Eesti keskmise palga suurenemisega. Muidugi pole küsimus tegelikult sel-les, et kõik peaksid võrdselt saama oma va-naduspäevi kindlustada. Pole ju mingi sala-dus, et võimulolijad üritavad teha kõik, et saavutada kõrgelt kukkumisel pehme maan-dumine. Probleem on selles, et neid järjest suurenevaid põhjendamatult kõrgeid pensione peavad kinni taguma hakkama maksumaksjad-valijad, kes pole aga veendu-nud, et poliitikud nii kõrget pensioni väärt on.

Hetkel kuum