22. mai 1996 kell 22:00

Omavalitsuste huvi maa erastamise vastu tõuseb

Uue seaduse järgi laekub 1998. aasta 1. jaanuarist kohaliku omavalitsuse eelarvesse vaid maamaks era- või juriidilise isiku omanduses olevalt ning riigi- ja munitsipaalomandisse jäetud maalt. Põhjuseta erastamata jäänud maalt laekub aga maamaks riigieelarvesse.

«Tuleks vaadata, kas sissejuhatuseks saada väga kõrge hind ja ühekordne tasu või anda maa võimalikult kiirelt omandusse ja pärast maksude ja muude võimaluste kaudu reguleerida maalt laekuvat raha,» märkis Kalev Kangur, kommenteerides omavalitsuste võimalusi maa pealt teenimiseks.

Keskkonnaminister Villu Reiljani sõnul tingis sellise punkti seadusse panemise vajadus tõsta omavalitsuse huvitatust maareformi kiireks läbiviimiseks.

«Kui kohalik omavalitsus ei aja ikka maareformi asju, siis ta kannatab sellest finantsiliselt, see on oluline,» lisas Reiljan. «Maareformi ei tehta käskude ja keeldudega, vaid stiimulite ja huvide pinnal. Aeg on näidanud, et sellele saab reformi üles ehitada.»

Lisaks on valitsusel plaanis täpsemalt määratleda kohalike omavalitsuste pädevuse piirid maa erastamisel ning kinnitada võimalike erastamisest keeldumise põhjuste loetelu.

«Kui omavalitsus hakkab mingit teist poliitikat tegema ega ole huvitatud näiteks maareformi läbiviimisest, siis peaks ikka olema motiveeritud äraütlemise põhjuste loetelu,» märkis Reiljan. «Seda me püüame kindlasti ka teha, sest maa kui meie rikkus ja põhikapital peaks teenima meie rahvast ja kodanikkonda.»

Samas pole valitsus Reiljani sõnul huvitatud maa kiirest müügist juhuslikele välisinvestoritele. «Peame olema väga ettevaatlikud, et Kirde-Eesti maa omanikeks ei saaks variisikute kaudu ühe teise riigi kodanikud, mida ka eriti piiriäärsetel aladel hoolikalt jälgitakse,» rääkis Reiljan.

Eesti peab endale aru andma oma suurusest ega tohiks sinisilmne olla, sest meie maa juures on tegemist pisikese turuni?i ja suurte majanduslike huvidega, lausus Reiljan. Meil pole ka Euroopa sundi, et peaksime maaturu kiiresti avama, lisas ta.

Hetkel kuum