3. juuni 1996 kell 22:00

Maailma suurima konkurentsivõimega riigid

WEF, mis varem on konkurentsiuuringuid koostanud koos rahvusvahelise juhtimisarengu instituudiga (IMD), on sedapuhku oma üksi koostatud uuringus pannud põhirõhu riikide kaubanduse ja rahanduse avatusele, rahaturu arenguastmele, tööturu paindlikkusele, riigi funktsioneerimisele ja tehnoloogiale. Vähemtähtsaks on peetud firmajuhtide oskusi ning poliitiliste ja õigusinstitutsioonide tegevust.

WEFi uuringu puhul äratas kõige rohkem vastukaja see, et Saksamaa oli paigutatud alles 22. kohale, samal ajal kui hiljutises IMD uuringus oli Saksamaa 10. kohal. WEFi hinnangul on Saksamaa heaoluühiskond kriisis ning ta suhtub kriitiliselt Saksa valitsuse tegevusse ja peab riigi tööturgu liiga jäigaks.

Ka teised Euroopa Liidu riigid ei ole WEFi järjestuses eriti kõrgel kohal ning põhjuseks on jällegi heaolusüsteemi liigne koormavus. Uuringus selgitatakse, kuidas heaolusüsteem riigi konkurentsivõimet vähendab: enamikus ELi liikmesriikides ületab riiklik tarbimine 50% rahvamajanduse kogutoodangust (RKT).

Esikohale on WEF paigutanud Singapuri, mis on tugev finantseerimis- ja kaubanduskeskus ning välisfirmadele soodus tegevuspaik. IMD järjestuses esikohal olnud USA paigutas WEF alles neljandaks ning põhjendab oma otsust järgmiselt: USA valitsus raiskab liiga palju, maksud on liiga suured ning inimesed ei säästa piisavalt.

Vaesemate riikide majanduskasv ületab viimasel ajal pidevalt rikaste riikide majanduskasvu. Aastail 1990--1995 on Aasia riikide majanduskasv ületanud ELi liikmesmaade oma nelja protsendiga. Kaks protsenti kaotab Euroopa liiga jäiga tööturu, ühe protsendi liiga madala säästutaseme ning neljanda protsendi kõrgemate tööjõukulude tõttu.

Tööturul jäävad ELi maad Aasiale selgelt alla: kaheksa suurima tööjõukuluga riigi hulka kuuluvad seitse ELi maad ja Norra. KL-DI

Hetkel kuum