4. juuni 1996 kell 22:00

Niiskuskindlal plaadil lai kasutusala

Niiskuskindla puitlaastplaadi V 313 all peetakse silmas kompositsioonmaterjali, mis on saadud puidulaastu ja sünteetilise sideaine kuumpressimisel.

Eestis pole materjal veel masstootmises ja seetõttu puudub ka vastav riiklik standard. Samal põhjusel tugineb käesolev tutvustus Soome standardile SFS 4152, mis määratleb niiskuskindla puitlaastplaadi põhiomadused, ja standardile SFS 3515, milles on toodud tavapärase, mööblitööstuses ja siseehituses kasutatava plaadi olulisemad näitajad.

Nende kahe standardi võrdlusest on näha, et niiskuskindla plaadi peamiseks erinevuseks tavapärasega võrreldes on tema kõrgendatud niiskuskindlus. Seda mõõdetakse pundumisnäitajaga, mille sisuks on katsetüki paksuse võrdlus enne ja pärast leotamist vesivannis 24 tunni jooksul 20 °C juures. Kui tavalisel plaadil on pundumisnäitaja ca 30%, siis niiskuskindla plaadi puhul on see samade katsetingimuste korral 6--8%, st 4--5 korda väiksem. Tugevusomaduste poolelt painde- ja tõmbetugevuse vastavad näitajad on niiskuskindlal plaadil mööbliplaadiga võrreldes kõrgemad, kuna kasutatakse suuremaid sideaine koguseid. Kõrgendatud niiskuskindlusega puitlaastplaadi kasutusvaldkondadeks on alad, kus materjal võib olla allutatud suurematele mõjutustele õhuniiskuse poolt.

Peamised kasutusvaldkonnad on aluspõrandad, seinaelemendid, lauaplaadid, vannitoad (kasutatakse vannitubade lae- ja seinaelementides, mitte otseses kontaktis veega, samuti vannitoa mööbli baasmaterjalina).

Hetkel kuum