13. juuni 1996 kell 22:00

Seni kõrgeim hind

Erastamisagentuuri kolmapäevane otsus vabastada kütusefirma Esoil 70 miljoni kroonisest võlanõudest on märk sellest, et Esoili erastamisotsus on praktiliselt juba tehtud. Esoil erastatakse tõenäoliselt Coastal Baltica Holdingule, kes teostab Esoili tütarfirmas Termoil umbes 200 miljoni krooni maksvat terminaaliprojekti. Projekti Esoili poolseks garantiiks on lisaks Termoilile ka kütusefirma muud varad. Seega on Coastali puhul tegemist «pakkumusega, millest on raske ära öelda.» Ent huvitavaks tõetab kujuneda Esoili ostuhind. Esoili teise arvestatava erastaja AA-Õligrupi käes on 70 miljoni kroonine võlanõue, mida ta saab kasutada erastamisagentuurilt Esoili erastamisest laekunud raha väljapressimiseks. Et pool ostuhinnast saab tasuda EVPdes, siis peab 70 miljoni reaalse krooni välja- maksmiseks Esoili ostuhind olema umbes 250 miljonit krooni.

Ehk teisisõnu võib Äripäev õnnitleda erastamisagentuuri seni suurima ostutehingu puhul.

Hetkel kuum