16. juuni 1996 kell 22:00

Mida võtta ette tagastatud majaga

Vastne omanik seisab maja tagasi saades enamasti prob-leemi ees, et ta ei oska sellega midagi peale hakata, kuna vastavad kogemused puuduvad. Alustuseks võiks koostada endale väikese plaani, kuhu tuleks märkida kõik väljaminekud ja võimalikud sissetulekud.

Kas tulud kulusid ületavad või mitte, sõltub esimeses järjekorras maja asukohast ja funktsioonist: kas maja asub kesk- või äärelinnas, kas selles paiknevad elamis- või äripinnad ja milline on nede suhe. Selgeks peaks tegema maja seisukorra ning välja arvestama, kui suured on kulutused selle korrashoiuks ja remondiks. Äriruumide puhul võiks kaaluda, milleks need sobivad (kaupluse-, bürooruumideks vm). Seejärel vaadake üle kehtivad rendi-/üürilepingud ja nende tähtajad ning uurige, millised on selle piirkonna võimalikud rendi-/üürihinnad. Kui majas on korterid, mängib olulist osa seegi, milline on läbisaamine üürnikega ja kas nendega saab koostööd teha.

Hetkel kuum