4. juuli 1996 kell 22:00

Juhiloa vahetamisest

Juhiluba vahetatakse, kui see muutub kõlbmatuks, kui muutuvad omaniku andmed või kui see kaotab kehtivuse. Juhiluba vahetada soovijal tuleb täita juhiloa taotlus ja esitada ARK büroole:

- 1. juhiloa taotlus koos märkega elukohajärgsest politseiprefektuurist;

- 2. tõendi, et tervislik seisund lubab antud kategooria mootorsõidukit juhtida;

- 3. vahetamisele kuuluv juhiluba;

- 4. juhikaart (kui on väljastatud);

- 5. pass või muu isikut tõendav dokument koos elukohta tõendava dokumendiga;

- 6. maksekviitung;

- 7. kaks värvifotot suurusega 3,5x4,5 cm.

ARK büroo kontrollib esitatud dokumendid ja määrab uue EV juhiloa kättesaamise aja. Vana juhiluba jääb omaniku kätte kuni uue juhiloa valmimiseni. ARK büroo poolt määratud ajal tuleb esitada vana juhiluba, mille vastu väljastatakse uus EV juhiluba.

Piiratud õigusega juhiluba vahetatakse esmase vastu siis, kui selle omanik saab 18aastaseks. Selleks tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam, eksamite sooritamise aja määrab ARK büroo.

Juhiloa kaotuse, varguse või hävimise korral väljastatakse avalduse põhjal juhiloa dublikaat. Dublikaadi taotleja peab võtma taotlusele märke elukohajärgsest politseiprefektuurist ja esitama ARK büroole:

- 1. juhiloa taotluse koos märkega elukohajärgsest politseiprefektuurist;

- 2. tõendi, et tervislik seisund lubab antud kategooria mootorsõidukit juhtida;

- 3. juhikaardi (kui on väljastatud);

- 4. passi või muu isikut tõendava dokumendi koos elukohta tõendava dokumendiga;

- 5. seletuskirja;

- 6. maksekviitungi;

- 7. kolm värvifotot suurusega 3,5x4,5 cm.

Dublikaadi taotlejal tuleb sooritada teooriaeksam. Dublikaadi vormistamise ajaks väljastatakse ajutine juhiluba kehtivusega kuni kaks kuud. Teooriaeksam on soovitav sooritada esimese kuu jooksul, sest juhiloa dublikaadi valmistamine võtab aega kuni üks kuu.

Piiratud õigusega juhiluba kaotab kehtivuse, kui selle omanik saab 18aastaseks. Piiratud õigusega juhiloa vahetamiseks esmase juhiloa vastu tuleb sooritada teooria- ja sõidueksam.

Esmane juhiluba kehtib kaks aastat. LE nõuete jämeda või korduva rikkumise korral võib ARK büroo juhataja pikendada esmase juhiloa kehtivust veel kuni kaheks aastaks.

EV juhiluba kehtib 10 aastat. Kui soovitakse saada (uut) põhiluba päevaks, mil lõpeb esmase juhiloa kehtivus, peab ARKsse pöörduma 2--4 nädalat varem.

Hetkel kuum