7. juuli 1996 kell 22:00

Viljandi linn täiendab eelarvet

Igasta sõnul olid tran?eed (fikseeritud väärtpaberite kogus võlakirjaemissiooni sees -- ÄP) suunatud institutsionaalsetele investoritele ning garant (underwriter) oli Tallinna Pank.

Võlakirjade tootlus põhineb Taliboril ja riskimarginaalil. 28. mail toimunud esimese 5 mln krooni suuruse tran?ee tootluseks kujunes 9,38% ning 18. juuni II tran?ee tootluseks 9,2%.

Mõlema seeria võlakirjade nominaalväärtus on 100 krooni ning nad tähtaeguvad 28. augustil.

Võlakirjad emiteeriti Viljandi kolmeaastase kogukestusega võlakirjaemissioonide programmi raames, mille korraldamiseks sõlmiti leping linna ning programmi korraldajate Talinvesti ja Tallinna Panga vahel mai keskel.

Programmi üldtingimuste järgi on Viljandi linnal õigus emiteerida lühiajalisi võlakirju nii, et ringluses olevate võlakirjade nominaalväärtuste summa ei ületaks mistahes ajahetkel 26 mln Eesti krooni, s.o võlakirjaemissioonide programmi maksimaalset mahtu, ütles Igasta.

Järgmine Viljandi linna võlakirjade tran?ee toimub Igasta sõnul vahetult enne I ja II seeria võlakirjade tähtaegumist augustis.

Võlakirjadega on oma eelarvet täiendanud ka Tallinn, Tartu, Pärnu ja Jõhvi.

Hetkel kuum