23. juuli 1996 kell 22:00

Kohalikud omavalitsused maksuseaduste kallal

Kohalike omavalitsuste lii-tudel on idanenud geniaalne idee, kuidas panna maksuamet enese kasuks maksu koguma. Kevadest saadik ootavad riigikogus menetlemist maksuseaduste parandusettepanekud. Ettepanekute kohaselt tuleks kehtestada lisaks riigi- ja kohalikele maksudele veel omavalitsusmaks, milleks oleks osa üksikisiku tulumaksust ja mille maksuhalduriks oleks maksuamet. Samuti tahavad nutikad omavalitsejad saada otsustusõigust omavalitsusmaksu määrade muutmisel. Äripäev leiab, et maksuseaduste muutmine tekitab uut segadust maksude tasumisel ja ei aita kohalikel omavalitsustel sugugi rikkamaks saada.

Seaduste paranduste iva seisnebki selles, et omavalitsustel tekib õigus muuta niisuguste maksude määrasid, mida kogub riik ja mis niikuinii laekuvad, nagu näiteks üksikisiku tulumaks. Linnade liidu esindaja Tiit Kirss ütles Äripäevale, et omavalitsusmaksu määr võib muutuda küll, aga valitsusega olevat räägitud, et alla 26% üksikisiku tulumaksu määr kukkuda ei tohi, küll aga võivad omavalitsused omavalitsusmaksu tõsta. Käesoleva aasta riigieelarvest moodustab üksikisiku tulumaks ligi kolmandiku ja on üks lihtsamalt kogutavaid makse.

Praegu lubatud üheksast maksust ei suuda valdav osa kohalikke omavalitsusi ühtegi maksu korralikult koguda. Nädal tagasi kirjutas Äripäev, et mitmeid seni kehtinud kohalikke makse on omavalitsused kas vähendanud või need hoopis kaotanud.

Muudatustest sugeneb või- malus miinusesse langevat eelarvet jälle pinnale upitada. Õige pea tuleb ju tagasi maksma hakata juba võetud laene, mida omavalitsustel kokku on veidi alla kahe miljardi krooni.

Maksude kehtestamine on väga ebapopulaarne tegevus. Seda ebamugavam on väikelinnade ja valdade juhtidel lubatud makse kehtestada. Kuidas sa ikka hakkad kohaliku väikesearvulise eliidi, kuhu kindlasti kuuluvad ka omavalitsejad, äritegevuse pealt, seega iseendalt, müügimaksu korjama või naabrimehe koeramaksu alla paned. Samuti pärsib kohalike maksude kehtestamise kihku tugevasti teadmine, et omavalitsuse valimistel seisab maksukehtestaja nimi valija ajus sama kindlalt kui graniiti raiutud kangelase oma.

Kohalike omavalitsuste ar-gumentatsioon, miks peaks maksuseadused ümber tegema, on nõrk. Linnade liidu büroo asedirektor Tiit Kirss väidab vaid, et alates 1990. aastast kuni tänaseni on kohalike omavalitsuste tulubaas igal aastal muutunud. Nii ei saavat normaalselt planeerida oma tegevust, sealhulgas ka laenude võtmist. Seega peaksid seadusemuudatused tagama stabiilsuse. Samuti peaks tekkima motivatsioon soodustada ettevõtluse teket kohtadel.

Vastavalt kehtivale tulumaksuseadusele laekub 56% üksikisiku tulumaksust juba niigi omavalitsustele. Ka arvab toimetus, et ettevõtluse soodustamiseks kohtadel on peale maksuseaduste muutmise muidki teid.

Hetkel kuum