30. juuli 1996 kell 22:00

Hoiupank kavatseb aktsiakapitali suurendada

Hoiupanga aktsionäride üldkoosolek volitas aprillis panga järelevalvenõukogu suurendama panga aktsiakapitali 2,2 miljoni A-seeria nimelise aktsia väljalaskmise teel, mille nominaalväärtus on kümme ja koguväärtus 22 miljonit krooni. Kevadiste kavade kohaselt peaks emissioon toimuma septembris.

«Aktsiaemissiooni põhieesmärk on Eesti Panga kehtestatud kapitali adekvaatsuse normatiivi täitmine,» lausus Peegel.

Hansapanga analüütiku Katrin Kaarli sõnul on aktsiakapitali laiendamise põhjuseks omavastutuse suurendamine.

Eesti Panga direktiivide kohaselt peab omavastutus, mida väljendab ka-pitali adekvaatsus, olema üle kaheksa protsendi.

Tavaliselt toob aktsiaemissioon endaga kaasa teatava aktsiahinna languse.

Kaarli sõnul on näha, et Hoiupank pöörab suurt tähelepanu turundusele, eriti mis puudutab nende uusi projekte. Selle eesmärk on tõenäoliselt aktsiahinna oletatava languse ärahoidmine.

Samas võib eelseisva aktsiaemissiooni vastu olla küll suur huvi, kuid Kaarli arvates see aktsiate hinna tõusu ei põhjusta, kuna aktsiaid on turul ka praegu võimalik vabalt omandada.

Järelevalvenõukogu sai aktsionäride üldkoosolekult volitused määrata emiteeritavate aktsiate ülekursi suurus, emissiooni aeg ning muud kapitali suurendamise tingimused.

Hoiupanga aktsiakapital on hetkel 133 miljonit krooni. Panga eelmise aasta kasum oli 27,9 miljonit ning käesoleva aasta esimese poolaasta kasum 22,4 miljonit krooni.

Hetkel kuum