1. august 1996 kell 22:00

Lühiuudised välismaalt

Rahvusvaheline valuutafond (IMF) maksab Ukrainale välja viimase osa tugilaenupaketist, kiites seega heaks riigi senise reformipoliitika.

IMFi esindaja Ukrainas Aleks Sundakov ütles, et IMFi direktorite nõukogu kiitis heaks umbes 100 mln dollari väljamaksmise Kiievile. Tegemist oli viimase ülekandega mais eraldatud 867 mln dollarilisest krediidist.

IMF on Ukrainat aidanud umbes 2 mld dollariga.

Valitsus kavatseb kahandada eelarvedefitsiidi 6,2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust ning viia aastainflatsiooni 40--60 %le mulluselt 182 %lt. REUTER-BNS

Läti loodab saada maailma kaubandusorganisatsiooni (WTO) liikmeks veel tänavu.

Organisatsiooni liikmekandidaatidele on antud aega oma kaubanduspoliitika viimiseks vastavusse WTO nõuetega, samas taotleb Läti teatavaid mööndusi põllumajanduse ning mõningate tööstuskaupade ekspordi- ja impordirezhiimi vallas.

WTOga liitumine toob Lätile kaubandussoodustusi, sest nii saaks ta soodustatud kaubanduspartneri staatuse kõigi WTO 122 liikmesmaaga praeguse 30 riigi asemel. LETA-ETA

Leedu kavatseb pumbata miljon tonni naftat aastas. Sellise tootmistaseme saavutamiseks tuleb koostada strateegia, mis on praegu valitsuses arutlusel.

Naftaleiukohtade uurimise ja puurimisega hakkavad litsentside ning kontsessioonilepingute alusel tegelema välis- ja Leedu firmad. Investeeringute saamiseks on kavas revideerida maksusüsteemi ning võtta vastu naftaseadus. Esialgseil andmeil on Leedus maismaal 46,3 mln ja merepõhjas 36 mln tonni naftat. BNS

Hetkel kuum