15. august 1996 kell 22:00

Eestis 44 miljonäri

Riigi maksuametil on valminud esimesed kokkuvõtted üle-eestilisest üksikisiku tulumaksu laekumusest 1995. aastal, millest ilmneb, et rohkem kui ühe miljoni kroonist tulu deklareeris kogu Eestis 44 maksumaksjat.

Kõige enam miljonäre -- 36 -- oli Tallinnas, neli üle miljoni kroonist tuludeklaratsiooni laekus Harjumaalt ning üks miljonär oli ka Tartu linnas, Pärnus, Harjumaal, Läänemaal ja Tartumaal.

Vahemikus 500 000 krooni kuni üks miljon deklareeris oma tulusid 120 maksumaksjat.

78 deklaratsiooniga olid juhtpositsioonil Tallinna maksumaksjad, kümme selles vahemikus deklaratsiooni laekus Tartu linnast ja Harjumaalt, neli Lääne-Virumaalt, kolm Läänemaalt, kaks Rapla- ja Tartumaalt ning üks 500 000 kuni miljon krooni deklareerinud maksumaksja oli ka Hiiu-, Järva-, Põlva-, Võru- ja Viljandimaal.

Kõige suurem arv maksumaksjaid, 145 079, deklareeris oma tulusid vahemikus 10 000 kuni 50 000 krooni. Üle 54 000 maksumaksja tulud jäid vahemikku 3600--10 000 krooni ning 30 789 deklareeris tulusid vahemikus 50 000--100 000 krooni. 7901 tuludeklaratsiooni esitanu tulud jäid vahemikku 100 000--500 000 krooni.

Riigi maksuameti peadirektori asetäitja Aivar Sõerd prognoosis, et ka 1996. aasta tuludeklaratsioonide vahemikud jäävad oma proportsioonidelt samaks. «Imselt suureneb nende maksumaksjate osakaal, kelle aastatulu algab 100 000 kroonist,» lisas Sõerd.

Tulude suurenemist põhjendas Sõerd nii inflatsiooni, elatustaseme üldise tõusu kui ka maksuseaduste muudatustega. «Palgatulu kõrval saavad järjest suuremat osatähtsust ka muud tululiigid,» viitas Sõerd intressitulude ja väärtpaberitega tehingute osatähtsuse kasvule.

Hetkel kuum